Årbok Årbok
Her ligger individuelle artikler fra Norsk Oljemuseums årbøker tilgjengelige for lesning. Årbøkene kan kjøpes i museumsbutikken for kr 50,-

Årbok 2021

Årboken har artikler om ti oljebud, utstillingen «Ned i dypet»,  olje – arbeid og klima, prosjektet Equinor 50 år, kompetanseoppbygging i Statoil, Statoils første funn, vingeklipping av Statoil, delprivatisering av Statoil og fusjon med Hydro, Equinors veier ut i verden, Mongstad og Statoil, 2021 på oljemuseet, Standards Oils etablering i Skandinavia og om hukommelse knyttet til fotografier. 
Les artiklerÅrbok 2020

Årboken har artikler om industriminnenettsteder, prosjektet Equinor 50 år, innflytting i nytt museumsmagasin i Dusavik, norsk ressursbasert folkerettskompetanse, Høyesteretts dom i klimasaken, Norges første oljeraffineri ved Mandal, utstillingen «På jobb under vann», boken «Plattformen som ikke kunne velte» og om koronaåret.
Les artiklerÅrbok 2019

Arboken har artikler om åpningen av nytt museumsmagasin i Dusavik, om klimaproblematikk, om letebrønner på norsk sokkel, om subseahistorien som bok og utstilling og om utstillingen «20 ting og en tang».
Les artikler

Forside oljemuseets årbok 2019

Årbok 2018
Årboken har artikler om Draugen-feltet, prosjektet Industriminne Draugen og om Kristiansund som oljeby. Les artikler

Forside oljemuseets årbok 2018.

 

Årbok 2017
Årboken har artikler om gasstransport og Gassco, sikkerhet på sokkelen, norsk undervannsteknologi, betong som byggemateriale og om klimautfordringen.

Les artikler

 

Forside oljemuseets årbok 2017

 

Forside årbok for Norsk Oljemuseum 2016

Forside årbok for Norsk Oljemuseum 2016

Årbok 2016
Årboken har artikler relatert til filmen «Oljeunge».

Les artikler

 

Årbok 2015

Les artikler

Årboken har artikler relatert til prosjektet kulturminne Valhall. Det er blant annet artikler om funnet av Valhall og Hod, drift av Valhall, yrkesliv på Valhall, boring, banker og finansiering, fagforeningen ABC og om kraft fra land.

Oljemuseets årbok for 2015
Oljemuseets årbok for 2015

 

 

 

 Årbok 2014

Les artikler

Årboken har artikler om 50 år med oljevirksomhet, jubileum og fornying, minneplakett over Nordsjødykkerne, oljepuberteten, oljeleting i nord samt norsk olje- og gassarkiv.

Oljemuseets årbok 2014 forside.

Årbok 2013
Les artikler
Årboken har energi og klima som tema, i anledning åpning av utstillingen  «Energi – problemet eller løsningen?». Man kan blant annet lese om klimaendringer, og om Norges olje og gass er en del av problemet.

2013


Årbok 2012
Les artikler
Årboken har Statfjordfeltet som tema, i anledning dokumentasjonsprosjektet kulturminne Statfjord. Man kan blant annet lese om utstillingen «Statfjord – giganten som sprenger grenser», om Statfjords oppstartsår og om salg av olje og gass.

2012

 

2011


Årbok 2011

Les artikler
Årboken har artikler om oljebyer i Norge, petroleumsbyen ved Barentshavet (Hammerfest), Kristiansund som oljeby og om Trondheim og oljen.

2010

Årbok 2010
Les artikler
Årboken har artikler om utstillingen Oljen i økonomien, oljeøkonomi, Sven Søndervik, kulturminneplanen og Petroleumskartet.

2009

Årbok 2009
Les artikler
Årboken har artikler om Nordsjødykkerutstillingen, dokumentasjonsprosjektet om Nordsjødykkerne, oljemuseet 10 år og de første oljefunn på norsk sokkel.

2008

Årbok 2008
Les artikler
Årboken har artikler om Geoparken, publikumsundersøkelsen 2008, kulturminneplan for petroleumsvirksomheten, utvikling på norsk sokkel, forsyningsskip og Brødrene Hanssens Auto.

Norsk Oljemuseums årbok 2007

Årbok 2007
Les artikler
Årboken har som tema prosjektet kulturminne Frigg, med nettsted og utstilling. Det er artikler om arbeidsliv og dagligliv på Frigg, gass fra Frigg til britene, SKULD-prosjektet, plattformene på Frigg, Totals fremtid etter Frigg, Frigg på museum og gjenstander fra Frigg.

2006

Årbok 2006
Les artikler
Årboken har artikler om Petropolis og andre formidlingsprosjekter, oljemuseet 25 år, fjerning av oljeinstallasjoner, dykking fra selfangstskute og om en dynamisk oljemodell

Forside

Årbok 2005
Les artikler
Årboken har artikler om arbeidslivet på Ekofiskfeltet

Forside

Årbok 2004
Les artikler
Årboken har artikler om dinosaurutstilling, pionerer på Ekofisk, prosjektet kulturminne Ekofisk, Statfjord, Statfjordhistorier, Shellraffineriet, geologi på Svalbard og om økonomisk betydning av norsk oljevirksomhet.

Forside

Årbok 2003
Les artikler
Årboken har artikler om konsesjonspolitikk, nordsjødykking, Gassco, Ormen Lange, e-drift og om gjenstandsfilosofi og lagersituasjon ved Norsk Oljemuseum

2002

Årbok 2002
Les artikler
Årboken har artikler om landsverneplan for oljeeventyret, utstillingen Stavanger er stedet, Hans Olsen og Standard Oil, Stavanger Gassverk, Naturgass, Snøhvit, pioneren Egil Lima og interaktivitet i utstillingene

Forside

Årbok 2001
Les artikler
Årboken har artikler om Petoro, Ekofisk, petroleumsressurser, oljemuseet og realfagene og om oljeplattformen Drill Master.

Forside

Årbok 2000
Les artikler
Årboken har artikler om Statoil og SDØE, norsk oljepolitikk, naturgass, kostnadseffektivisering, kvinner i oljeindustrien, museumsutstillinger som kunstverk, Ekofisk som kulturminne, Morten Sæbøs boksamling og om oljemuseets venneforening.

Forside

Årbok 1999
Les artikler 
Årboken har som tema åpningen av Norsk Oljemuseum, gasspriser, oljepriser, utstillingene ved oljemuseet, Statfjord, prosjekt Nordsjødykking og om Stavanger 2000 utsmykkingsprosjekt ved oljemuseet.

Forside

Årbok 1998
Les artikler
Årboken har artikler om «oljå» på museum, geologisk utforskning, statlig styring av oljeetableringer, byggearbeider oljemuseet, Kjeringholmens historie, formidlingsutfordringer og om dokumentasjon og formidling.

Forside

Årbok 1997
Les artikler
Årboken har artikler om byggearbeid for oljemuseet, oljemuseets utstilling, innsamlingspolitikk, internasjonal teknologiformidling og norsk industri, vingeklippingen av Statoil og om undervurdert energirikdom.

Forside

Årbok 1996
Les artikler
Årboken har artikler om undersøkelse av norsk kontinentalsokkel, utbygging av Frigg-satellittene og Ekofisktanksaken.

Forside

Årbok 1995
Les artikler
Årboken har artikler om norsk oljespråk, etablering av oljevirksomhet i Stavanger og utbygging av Friggfeltet.

1994

Årbok 1994
Les artikler
Årboken har artikler om pionerselskapene Elf og Phillips, Sagas problembrønn 2/4-14, Nordøst Frigg og om Statoils materiallaboratorium på Forus.

Forside

Årbok 1993
Les artikler
Årboken har artikler om Norpipe og om polsk oljehistorie.

1992

Årbok 1992
Les artikler
Årboken har artikler om grenselinjer i Nordsjøen, Heimdalfeltet og om arkitektkonkurranse for nytt bygg til Norsk Oljemuseum.

1991

Årbok 1991
Les artikler
Årboken har artikler om oljeøkonomi, Phillips pionerer og om unitisering av Friggfeltet.

Forside

Årbok 1990
Les artikler
Årboken har artikler om Norsk Oljemuseum, oljepolitikk og om valg av Stavanger som norsk oljehovedstad.