Foto Foto
Ocean Traveler ved land. Foto: Harry Nor-Hansen/NOM

Oljemuseet har en fotosamling som består av både analoge og digitale fotografier. De fleste analoge fotografiene skal etter hvert digitaliseres.

Norsk Oljemuseums fotoarkiv er blitt til bl.a. ved egen fotografering og innsamling av bilder gitt av privatpersoner og firmaer med tilknytning til oljebransjen. Bildearkivet bestreber seg på å kunne gi et tverrsnitt av bildemateriale som omhandler norsk oljehistorie. Arkivet er i stadig utvikling og museet har som målsetning å gjøre arkivet fulldigitalt og tilgjengelig på nett . Av hensyn til personvern og rettighetsproblematikk vil arkivet ikke kunne bli tilgjengelig i sin helhet. All den tid arkivet består av bilder tatt av et utall fotografer, presenteres bildene stort sett etter emneord og ikke som samlinger knyttet opp mot bestemte fotografnavn.

Fotoansvarlig Shadé B. Martins tar i mot henvendelser på tlf. 51 93 93 18 eller e-post: shade@norskolje.museum.no

Fotografier fra Norsk Oljemuseum i DigitaltMuseum
Målet med DigitaltMuseum er å tilgjengeliggjøre museenes samlinger til alle interesserte, og er åpent for alle. Norsk Oljemuseum har blant annet gjennom flere år samlet inn og registrert materiale som har med nordsjødykkernes historie å gjøre.
Søk etter fotografier

Industriminner
Søk i foto samlet inn i forbindelse med industriminne- prosjekter: Industriminne.no – søk
Fotoene er samlet inn i forbindelse med prosjektene Industriminne Ekofisk, Industriminne Frigg, Industriminne Statfjord, Industriminne Valhall og Industriminne Draugen

Nettlenker

Fotonettverk Rogaland
Fotonettverk Rogaland er et samarbeidsprosjekt mellom alle større museer og alle arkivinstitusjoner i Rogaland fylke; de fem regionmuseene, de fire arkivinstitusjonene, de tre større spesialmuseene i fylket og Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen i Stavanger.