Organisasjon og ansatte Organisasjon og ansatte
Borekroner sett ovenfra i oljemuseet foto Fredrik Ringe
Borekronen som første gang traff hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel. Foto: Fredrik Ringe

Administrasjon


Finn E Krogh

Finn E. Krogh
museumsdirektør
tlf.: 51 93 93 02
mob.: 975 48 443
finn@norskolje.museum.no


Håvard Næsje
driftssjef
tlf.: 51 93 93 10
mob.: 905 87 677
havard.nesje@norskolje.museum.no


Ingeborg Løland

Ingeborg Idsøe Løland
kontorleder
tlf.: 51 93 93 00

iil@norskolje.museum.no


Egil Idsø

Egil Idsø
museumstekniker
tlf.: 51 93 93 00

egil@norskolje.museum.no

 


Utstillinger og formidling


Leif Harald Halvorsen
utstillings- og formidlingsleder
tlf.: 51 93 93 00
mob.: 91 70 15 15
leifharald@norskolje.museum.no


Ansatte, medarbeidere

Jørn Bjerga
museumspedagog
tlf.: 51 93 93 12

jorn@norskolje.museum.no


Paul HogstadPaul Hogstad
museumspedagog
tlf.: 51 93 93 13

paul@norskolje.museum.no


Julia Stangeland
museumspedagog
tlf.: 51 93 93 00

julia@norskolje.museum.no


Dokumentasjon og forskning


Björn Lindberg
fagsjef
tlf.: 51 93 93 03
mob.: 90 21 31 91
bjorn@norskolje.museum.no


Synnøve HagebergSynnøve Hageberg
bibliotekar
tlf.: 51 93 93 08

synnove@norskolje.museum.no


Kristin Øye Gjerde

Kristin Øye Gjerde
seniorforsker
tlf.: 51 93 93 04

kristin@norskolje.museum.no


Ole Jone Eide
seniorforsker
tlf.: 41 20 79 27

ole.eide@norskolje.museum.no


Trude MelandTrude Meland
forsker
tlf.: 51 93 93 07

trude@norskolje.museum.no


 

Else M. Tungland
prosjektleder
Alexander L. Kielland dokumentasjonsprosjekt
else@norskolje.museum.no


Gunleiv HadlandGunleiv Hadland
samlingsforvalter
tlf.: 51 93 93 05

gunleiv@norskolje.museum.no


Kirsten Hetland
samlingsforvalter
tlf.:  905 12 270

kirsten@norskolje.museum.no


Shade Martins

Shadé Barka Martins
fotoansvarlig
tlf.: 51 93 93 18

shade@norskolje.museum.no


Rune Egenes
fotomedarbeider
tlf.: 51 93 93 18
rune@norskolje.museum.no


 

Publikumstjenester og museumsbutikk


Siri Vinje

Siri I. Vinje
avdelingsleder publikum og marked
tlf.: 51 93 93 09

siri@norskolje.museum.no


Zane Ozola-Pallesen
arrangementer og konferanser
tlf.: 51 93 93 16

booking@norskolje.museum.no


Fredrik Sevheim

Fredrik Sevheim
museumsvert
tlf.: 51 93 93 00

fredrik@norskolje.museum.no


 

Ingrid Meland
museumsvert
tlf.: 51 93 93 00

post@norskolje.museum.no


Marlise Jaun Pedersen

Marlise Jaun Pedersen
museumsvert
tlf.: 51 93 93 00

marlise@norskolje.museum.no


Rene Schur

René Schur
museumsvert
tlf.: 51 93 93 00

rene@norskolje.museum.no


Elisabeth Alvær Vinje
museumsvert
tlf.: 51 93 93 00

post@norskolje.museum.no