Geoparken Geoparken
Geoparken fotografert av Emile Ashley

Geoparken er en lekeplass, bygd opp med elementer fra oljeindustrien og designet som et fotavtrykk av formasjonen på Troll-feltet i Nordsjøen.

Stavanger kommune driver Geoparken, som er designet av arkitektene Helen & Hard.

Siden 2008 har Geoparken vært en populær nabo til Norsk Oljemuseum og en boltreplass for store og små.