06 – Tema- og prosjektarbeid 06 – Tema- og prosjektarbeid
Lær mer om dilemmaene mellom behov for energi og hensyn til klima. Foto: Norsk Oljemuseum.

Norsk Oljemuseum er et naturlig sted å oppsøke for alle skoleelever som arbeider med oppgaver knyttet til olje- og energirelaterte emner.

Museets tematikk berører mange læreplanaktuelle fagområder, og vi hjelper gjerne til med å finne frem til relevant informasjon om temaer knyttet til miljø og miljøproblematikk, hvordan olje og gass blir dannet, lokal og nasjonal oljehistorie eller annet relevant fagstoff.  Vi har i tillegg informasjonsmateriell til utdeling eller utsendelse.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
Tlf. 51 93 93 16.
E-post: julia@norskolje.museum.no  jorn@norskolje.museum.no eller Paul@norskolje.museum.no