Gjenstander Gjenstander

Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museet skal samle materiale og bruke dette til forskning om petroleumsvirksomheten og dens virkninger på det norske samfunn, teknisk, økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, samt drive selvstendig forskning på disse områdene og stille sitt materiale til disposisjon for andre interesserte. Museet skal videre bruke samlingene til utstillings- og formidlingsformål. Museet skal arbeide etter de faglige og etiske retningslinjene som er gitt av det internasjonale museumsforbundet (ICOM).

Vi samler inn tekniske gjenstander knyttet til leting, boring, produksjon, transport, forskning, arbeid og sikkerhet, samt modeller, klenodier og rariteter. Videre samler vi gjenstander knyttet til markedsføring, jubileer, gaver, kunst og hobbyarbeid.