Gjenstander Gjenstander

Museet er et nasjonalt senter for formidling av informasjon og kunnskaper til allmennheten om petroleumsvirksomhetens utvikling og betydning for det norske samfunn. Museet skal samle materiale og bruke dette til forskning om petroleumsvirksomheten og dens virkninger på det norske samfunn, teknisk, økonomisk, sosialt, politisk og kulturelt, samt drive selvstendig forskning på disse områdene og stille sitt materiale til disposisjon for andre interesserte. Museet skal videre bruke samlingene til utstillings- og formidlingsformål. Museet skal arbeide etter de faglige og etiske retningslinjene som er gitt av det internasjonale museumsforbundet (ICOM).

Vi samler inn tekniske gjenstander knyttet til leting, boring, produksjon, transport, forskning, arbeid og sikkerhet, samt modeller, klenodier og rariteter. Videre samler vi gjenstander knyttet til markedsføring, jubileer, gaver, kunst og hobbyarbeid.

 

Hobbygjenstander ønskes
På flere oljeplattformer har det på fritiden vært laget forskjellige pynte- og bruksgjenstander som f.eks. beltespenner, smykker, lysestaker m.m.. Ta kontakt med museet dersom du har slike aktuelle gjenstander som du kan tenke deg å gi til museet. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Modeller ønskes!
Oljemuseet etterlyser modeller av flyterigger. Museet har noen få av disse i samlingene, men har et sterkt ønske om å utvide antall og typer. Spesielt interessant vil det være å få inn rigger av norsk design, og her er Aker H3 et viktig symbol.
Ideell størrelse på disse vil være i målestokk fra 1:100 til 1:250. Førøvrig har museet stor interesse i å ta vare på alle typer maritime modeller knyttet til olje- og gassindustrien. Oljemuseet får også en del henvendelser om utlån til ulike formål, og i den sammenheng vil det være en stor fordel å kunne tilby et større og rikholdig utvalg. Norsk Oljemuseum håndterer gjenstander etter internasjonale retningslinjer nedfelt i ICOMs retningslinjer. Den som har aktuelle modeller som bør bevares for framtiden bes kontakte:

Norsk Oljemuseum
Svein Terje Pisani Førland
Samlingskonsulent
svein@norskolje.museum.no
tlf. 51 93 93 00 mob. 90 76 20 57