Film Film
Film på skjerm i utstillingen om Kielland ulykken

Oljemuseet samler inn filmer særlig i sammenheng med dokumentasjonsprosjekter. Filmansvarlig Jan A. Tjemsland tar i mot henvendelser på tlf. 51 93 93 18 eller e-post: jan@norskolje.museum.no

Kulturminne Valhall

Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her:  www.kulturminne-valhall.no

Kulturminne Frigg
Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her: Filmer kulturminne Frigg