Film Film
Film på skjerm i utstillingen om Kielland ulykken

Oljemuseet samler inn filmer særlig i sammenheng med dokumentasjonsprosjekter.

Pågående prosjekt: Kulturminne Draugen
Oljemuseet samler for tiden inn filmer knyttet til utbygging og drift av Draugen plattformen og tilknyttede felt i forbindelse med dokumentasjonsprosjektet kulturminne Draugen. Filmansvarlig Jan A. Tjemsland tar i mot henvendelser på tlf. 51 93 93 18 eller e-post: jan@norskolje.museum.no

Pågående prosjekt: Norsk undervannsteknologihistorie
Oljemuseet samler for tiden inn filmer som omhandler norsk undervannsteknologi i forbindelse med et dokumentasjonsprosjekt om norsk undervannsteknologihistorie. Filmansvarlig Jan A. Tjemsland tar i mot henvendelser på tlf. 51 93 93 18 eller e-post: jan@norskolje.museum.no


Kulturminne Valhall

Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her:  www.kulturminne-valhall.no/


Kulturminne Statfjord
Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her: Filmer kulturminne Statfjord

Kulturminne Frigg
Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her: Filmer kulturminne Frigg

Kulturminne Ekofisk
Se filmer publisert i nettstedet ved å søke her: Søk etter film
La bare «film» være avkrysset under «medietyper».