Publikasjoner Publikasjoner

Årsmelding og regnskap 2023

Norsk Oljemuseum – Årsmelding og regnskap 2023

(Nedlastbar PDF-fil)

Årbok 2022

Norsk Oljemuseums årbok

Forside Norsk Oljemuseums årbok 2022
Forside Norsk Oljemuseums årbok 2022

Petroskopet- oljemuseets meldingsblad

Petroskopet
Petroskopet er fra og med 2016 et nyhetsbrev for Norsk Oljemuseum, i digitalt format sendt ut på e-post. Nyhetsbrevet vil komme med ujevne mellomrom og fungere som en påminnelse om hva som legges ut på hjemmesiden. Fra 2003 til 2015 var Petroskopet et nyhetsblad trykt på papir. Fra 1999 til 2003 het bladet «Kjeringsnakk».
Du trenger Adobe Acrobat for å lese PDF-filer, Last ned her