Publikasjoner Publikasjoner

Norsk Oljemuseum utgir hvert år en årbok, og i tillegg kommer det elektroniske nyhetsbrevet «Petroskopet»

Norsk Oljemuseums årbok

Forside oljemuseets årbok 2019
Petroskopet- oljemuseets meldingsblad

Petroskopet
Petroskopet er fra og med 2016 et nyhetsbrev for Norsk Oljemuseum, i digitalt format sendt ut på e-post. Nyhetsbrevet vil komme med ujevne mellomrom og fungere som en påminnelse om hva som legges ut på hjemmesiden. Fra 2003 til 2015 var Petroskopet et nyhetsblad trykt på papir. Fra 1999 til 2003 het bladet «Kjeringsnakk».
Du trenger Adobe Acrobat for å lese PDF-filer, Last ned her