Nordsjødykkerne Nordsjødykkerne

22. juni 2009 ble historieverket «Nordsjødykkerne» lansert. Bokverket omhandler offshoredykkingen og pionerdykkerne på norsk sokkel. Forfatterne (Kristin Øye Gjerde og Helge Ryggvik) har lagt vekt på å gi en nyansert og bred historisk framstilling, hvor linjene trekkes fra oljeletingen begynte i 1966 og fram til i dag. Dette er en bok om dykking og dykkere som sentrale aktører i utviklingen av oljevirksomheten til havs.

I 2014 ble det utgitt en engelsk versjon av boken: «On the edge, under water»- offshore diving in Norway

Innhold:

Kapittel 1: Dykking og oljeleting

Kapittel 2: Nye utfordringer på Ekofisk og Frigg

Kapittel 3: Nordsjødykkerne – hvor spesielle?

Kapittel 4: Ulykker og regelverk

Kapittel 5: Condeep-dykking

Kapittel 6: På større dyp

Kapittel 7: «Alexander L. Kielland» – ulykken

Kapittel 8: Sikkerhet og ansvar

Kapittel 9: Kontroversielle forskningsdykk

Kapittel 10: Hvor går grensen?

Kapittel 11: Undervannsteknologi erstatter dykkerne

Kapittel 12: Nasjonal beskyttelse, globalisering og ny giv

Kapittel 13: Dykkersaken

Dykkerbok