Forskning Forskning
Norsk Oljemuseum er et industrimuseum med samlinger knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet fra 1960-årene fram til i dag. Museet har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om olje- og gassvirksomhet i et samfunnsmessig perspektiv.
Forside subsea historiebok
Forside subsea historiebok
Forside til boken "Nordsjødykkerne"
Forside til boken «Nordsjødykkerne»

Forskning og dokumentasjon
Norsk Oljemuseum legger vekt på tverrfaglig forskning. Det vitenskapelige personalet – forskerne – har bakgrunn fra fag som historie og geologi.

Forskningsresultatene formidles i vitenskapelig og populær form gjennom utstillinger, nettsteder og publikasjoner.

Forskerne ved Norsk Oljemuseum har kompetanse på områder som: oljehistorie, byhistorie, økonomisk historie, miljøhistorie, geologi, letevirksomhet på sokkelen og industriminnedokumentasjon

Bibliotek og arkiv
Biblioteket er muséets kunnskapsbrønn, og gir informasjon som brukes i forbindelse med forskning. Oljemuseet har også noen få, mindre arkivsamlinger.  Les mer om: biblioteket

Samarbeidspartnere
Statsarkivet i Stavanger
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
Universitetet i Stavanger

Publikasjoner
Bokverkene «Nordsjødykkerne» og «Subseahistorien» er eksempel på prosjekter ved oljemuseet med forskning som grunnlag for publikasjoner og utstilling.
Se også museets årbok: Årbok for Norsk Oljemuseum

Forskningsplan
Forskningsplan for Norsk Oljemuseum kan lastes ned i pdf-format:
Forskningsplan Norsk Oljemuseum 2021-25