Bøker Bøker

Norsk Oljemuseum gir ut bøker særlig i forbindelse med dokumentasjonsprosjekter.

Oljelandet og ny næring langs kysten
Heftet «Oljelandet og ny næring langs kysten«, forteller om hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965. I særlig grad gjelder det kystdistriktene fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Heftet ble sendt ut fra trykkeriet i februar 2014.

Heftet selges for kr. 30,- i oljemuseets museumsbutikk.

Oljelandet
Frigg

Crossing boundaries Frigg Industrial Heritage
Boken Crossing Boundaries – Frigg Industrial Heritage ble lansert på oljemuseet 17. juni 2010.
Boken kan kjøpes for 230 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel
3. mars 2010 ble boken «Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel» lansert på Valhall-feltet. Planen beskriver utviklingen på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til grunn for at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndighetenes rolle og den rivende teknologiske utviklingen. I planen beskrives områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

I 2011 ble det publisert en engelsk utgave av boken, kalt «Oil and gas fields in Norway. Industrial Heritage Plan», boken kan leses i pdf-versjon på internett: Oil and gas Fields in Norway.

I 2012 ble det publisert en oppdatert utgave av den norske boken, med tittelen: «Olje-og gassfelt i Norge. Kulturminneplan.»

Bøkene kan kjøpes for 230 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Nordsjødykkerne
22. juni 2009 ble historieverket «Nordsjødykkerne» lansert. Bokverket omhandler offshoredykkingen og pionerdykkerne på norsk sokkel. Forfatterne (Kristin Øye Gjerde og Helge Ryggvik) har lagt vekt på å gi en nyansert og bred historisk framstilling, hvor linjene trekkes fra oljeletingen begynte i 1966 og fram til i dag. Dette er en bok om dykking og dykkere som sentrale aktører i utviklingen av oljevirksomheten til havs.
Boken kan kjøpes for 430 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Dykkerbok

Stavanger er stedet
Boken «Stavanger er stedet» Oljeby 1972-2002 trekker tråder i historien om den nye næringen som ga muligheter for enkeltpersoner, byen og regionen. Boken er skrevet av Kristin Øye Gjerde, og ble utgitt i 2002.

Boken kan kjøpes for 140 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Boken kan leses via Nasjonalbiblioteket: Bokhylla.no

Stavanger