Crossing Boundaries – Frigg Industrial Heritage Crossing Boundaries – Frigg Industrial Heritage

Boken Crossing Boundaries – Frigg Industrial Heritage ble lansert på oljemuseet 17. juni 2010.
Historien om Friggfeltet er historien om å krysse grenser – på flere enn en måte. Friggfeltet var det andre feltet som ble påvist og bygget ut på norsk sokkel, og det strakte seg over grensen til britisk sokkel. Med den franske operatøren Elf, nå Total, måtte det bli en utbygging der tre nasjoner var involvert: Frankrike, Storbritannia og Norge. I sin tid var det det største gassfeltet som ble bygget ut til havs og på størst havdyp. Det medførte grensesprengende teknologiutvikling, særlig da satellittfeltene ble bygd ut med fjernstyrte havbunnsinstallasjoner.
Også dokumentasjonsprosjektet om Frigg har vært grensesprengende. Samarbeidet som har vært utført mellom de norske partnerne Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket og på britisk side University of Aberdeen var fruktbart på begge sider av grensen. Ikke så rart derfor at broen som krysset grenselinjen mellom Norge og Skottland på Friggfeltet, har blitt tatt vare på som en viktig symbolgjenstand.
Nå er alle installasjonene på Friggfeltet fjernet, men historien blir tatt vare på i denne boken og på nettstedet www.kulturminne-frigg.no.
Nettstedet har både norsk og engelsk versjon, mens boken bare kommer på engelsk språk. 

Innhold:

Frigg – an industrial heritage s. 6

Frigg life s. 8

Timeline s. 24

The Frigg area installations.s 104

Operation and gas production s. 160

Frigg impacts s. 200

Decommissioning s. 232

The Frigg Industrial Heritage Project s. 256

Sources s. 260

Frigg
Bokens forside