Prosjekter Prosjekter

Avdeling for dokumentasjon og forskning ved Norsk Oljemuseum arbeider eller har arbeidet med flere prosjekter.

Prosjektene skjer i samarbeid blant annet med oljeselskaper, Oljedirektoratet, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket.

Norsk undervannsteknologihistorie
Oljemuseet har igangsatt et prosjekt for å dokumentere den norske undervannsteknologihistorien fra 1970 frem til i dag. I den forbindelse søker museet dokumentasjon fra operatører, leverandørindustrien, forskningsinstitusjoner, statlige myndigheter og privatpersoner. Skriftlige dokumenter av alle typer, historiske gjenstander, foto og film utgjør viktige bidrag i dette arbeidet og alle bidrag er velkomne.
Les mer om prosjektet: Oljemuseet dokumenterer subseahistorien i Norge

Se også:

Industriminner