Biblioteket Biblioteket

Biblioteket er muséets kunnskapsbrønn. Her kan nysgjerrige fordype seg i tema og emner som er dekket i utstillingene.
Biblioteket er åpent for publikum mandag – torsdag i tidsrommet 10-15, eller etter avtale. Trådløst nettverk er tilgjengelig.

Bilde
Oversiktsbilde over biblioteket. Foto: Shadé B. Martins

Vi har mange typer litteratur fra dikt til doktoravhandlinger. Samlingen inneholder ca. 7800 bøker og 60 løpende tidsskrifter. Biblioteket har mer enn 1000 årganger av tidsskrifter og andre periodika.

Søk i oljemuseets samlinger via Oria:

Personvernerklæring for Bibsys og Oria.no: http://www.bibsys.no/produkter-tjenester/produkter/soketjenesten-oria/personvernerklaering-oria/

Oljemuseet har også noen få, mindre arkivsamlinger. Dette materialet er ikke søkbart på Internett.

Se ellers informasjon om forskning ved Norsk Oljemuseum.

Litteraturen er delt inn i 7 kategorier:

Merket med grønn farge: Natur- og geofag. Ressurser, energi og samfunn, Miljø og klima.

Merket med svart farge: Petroleumsvirksomheten, generelt. Boring og utvinning. Ulykkesvern / ulykker i petroleumsvirksomheten.

Merket med rød farge: Arbeidsliv.

Merket med gul farge: politikk og samfunn. Oljepolitikk. Petroleumsøkonomi. Lovgivning.

Merket med grå farge: Annet næringsliv / industri: Blant annet transport og petrokjemisk industri

Merket med blå farge: Vitenskap / forskning, generelt. Museumsfag. Undervisning. Kunst. Skjønnlitteratur.

Merket med brun farge: Teknikkhistorie, generelt. Historie, generelt. Lokalhistorie.

Kontakt bibliotekar Synnøve Hageberg for mer informasjon:
Tlf: 51 93 93 08
E-post: synnove@norskolje.museum.no

Bilde
Leseplass i biblioteket. Foto: Shadé B. Martins