Artikler Artikler

Artikler om petroleumsrelaterte emner

Oljebyen Stavanger

Av Kristin Øye Gjerde
Stavanger har alltid vært preget av havet. Domkirken og bispesetet, som på 1100-tallet la grunnlag for bydannelsen, lå med ansiktet vendt mot Vågen. Sjøen var samferdselsåren for handel og impulser utenfra. På 1800-tallet blomstret Stavanger opp som silde- og seilskipsby. Fra 1900 overtok hermetikkindustrien og senere skipsbygging som byens hovednæringer. På begynnelsen av 1960-tallet var hermetikkindustrien på retur, og byen trengte nye ben å stå på i sitt næringsgrunnlag.

Les mer

statoilbygg

Se også:
Artikler fra oljemuseets årbok