09 – Digitale undervisningsopplegg 09 – Digitale undervisningsopplegg
Velg mellom nettopplegg

Oljemuseet har disse undervisningsoppleggene på nett:

Historie – fortellinger knyttet til olje og gass

Historien har ofte mange fortellinger og flere stemmer. Gjennom film og oppgaver kan man lære noen av fortellingene knyttet til Troll A-plattformen og noen av fortellingene knyttet til «Alexander L. Kielland»-ulykken. Opplegget passer best for elever på videregående skole.

Klima for endring

Her kan man lære mer om, og jobbe med energi og energihistorie, karbonbudsjettet, drivhuseffekten, FNs bærekraftsmål og sammenhengen mellom inntekt, folkevekst og klimautslipp. Opplegget passer fra 7. trinn og oppover.