Industriminne Valhall Industriminne Valhall
Dokumentasjonsprosjektet kulturminne Valhall startet opp våren 2013, for å dokumentere Valhall og Hod-feltene. Prosjektet ble lansert 2. desember 2015.
Kulturminne Valhall informasjon i oljemuseets utstilling. Foto: NOM/Jan A. Tjemsland
Kulturminne Valhall informasjon i oljemuseets utstilling. Foto: NOM/Jan A. Tjemsland

Nettstedet Industriminne Valhall – https://valhall.industriminne.no/ er inngangsportalen til «samfunnsminnet» om Valhall-feltet. Det gir oversikt over feltet og de enkelte installasjonene, teknisk dokumentasjon og viktige hendelser i Valhall-feltets mer enn 50 års lange historie. Men det er ikke slutt enda, lisensen har fått forlenget konsesjon, og planlegger produksjon opp til 35 år til.

Fra 2013 til 2015 er et rikt kildemateriale av foto, filmer, radioklipp, gjenstander, mange hyllemeter arkiv, tidsskrifthefter og boktitler samlet og systematisert. I tillegg er det foretatt flere intervjuer med mennesker som har hatt tilknytning til feltet.

Historien blir presentert gjennom kortere og lengre nyskrevne artikler, hvor kildematerialet er knyttet opp. Gjennom en egen søkeside kan publikum få tilgang til kildemateriale som er samlet inn.

Kulturminne Valhall logo

Prosjektgruppen for Kulturminne Valhall har bestått av representanter fra Oljearkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket, lisenseierne Hess og BP samt Norsk Oljemuseum. Museet har hatt ansvar for å utarbeide og publisere informasjonen.

Valhall-feltet er så verdifullt for norsk industrihistorie at de fysiske installasjonene og den immaterielle kulturarven fortjener å tas vare på gjennom dokumentasjon. Opprinnelig skulle feltet ha vært tomt ved årtusenskiftet, men det er heldigvis lenge til feltet skal stenges ned. Det beste tidspunkt å gjennomføre en systematisk dokumentasjon er mens feltet er i full drift. Tilgangen til kildene er bedre enn når produksjonen er avsluttet.

Nettstedet er gitt et responsivt design slik at det er tilgjengelig og godt lesbart både på datamaskin, nettbrett og mobiltelefon.