Industriminner Industriminner
Norsk Oljemuseum gjennomfører dokumentasjonsprosjekter for å ivareta kulturminneverdier i olje- og gassektoren.
Draugen – en kjempe på et bein.
Draugen – en kjempe på ett bein. Foto: A/S Norske Shell

Fra 2016 til 2018 pågikk prosjektet Industriminne Draugen. Tidligere prosjekter har vært Industriminne Ekofisk i 2019, Kulturminne Ekofisk (2002-2005), Kulturminne Frigg, Kulturminne Statfjord og Kulturminne Valhall.

Les mer på: industriminneprosjekter