3 – Mellomtrinnet 3 – Mellomtrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Besøk vår klimautstilling og lær mer om klimautfordringene. Foto: Norsk Oljemuseum.

Klima for endring

Fra oktober 2019 tilbyr Norsk Oljemuseum et undervisningsopplegg i energihistorie og om klimaendringene. Undervisningsopplegget gir et innblikk i menneskenes energihistorie helt fra tidenes morgen og fram til i dag. 80 prosent av verdens energi dekkes i dag av fossile kilder som kull, olje og gass. Hvordan går det når forbrenning av denne energien bidrar til global oppvarming og klimaendringer?

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene forståelse av sentrale begreper i klimadebatten og hjelp til å forstå hvilke endringer som må til for å løse klimautfordringene. 

Merk at opplegget fungerer best for 7. trinn og at eleven generelt får mer utbytte av undervisningen hvis de på forhånd kjenner til begrep som energi, bærekraft, drivhuseffekten og CO2-budsjett.

Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: NOM
Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: Norsk Oljemuseum

Lag på lag

Undervisningsopplegget gir en innføring i ulike
geologiske emner:

  • Forståelse av geologisk tid
  • Gruppering av bergarter etter dannelsesmåte
  • Hvordan olje og gass dannes i bergarter

Opplegget dekker kompetansemålet innenfor Fenomener og stoffer i Naturfag for mellomtrinnet.

Det blir også tid til en tur i «Katta-stroferommet» og redningsstrømpen.

På grunn av kapasiteten i museet, anbefaler vi dette undervisningsopplegget fra september til og med april.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Skoleopplegget kodeknekkeren
Skoleopplegget kodeknekkeren

Kodeknekkeren

Undervisningsopplegg i matematikk med vekt på å bruke matematikken praktisk. Opplegget fokuserer på flere kompetansemål som geometri, enkle målinger, tallforståelse og på de fire regneartene.
Klassen deles i grupper og får utdelt oppgaver som må løses for å åpne kodene til skattkisten. Klarer alle gruppene alle oppgavene åpnes kisten!
Det blir selvfølgelig tid til en tur i «Katta-stoferommet» der tiden spiller en avgjørende rolle!

Opplegget varer to skoletimer. På grunn av kapasiteten i museet, anbefaler vi at klassen kommer på dette opplegget i perioden september til april.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe
Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen inkluderer filmvisning, introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. De er godt egnet til etterarbeid på skolen.

Last ned informasjonsark (PDF-format)

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Egne opplegg
Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg.

Alle tilbudene er gratis og varer i to timer, hvis ikke annet er opplyst.
Mer informasjon på telefon 51 93 93 16 eller e-post: booking@norskolje.museum.no