03 – Mellomtrinnet 03 – Mellomtrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe

Lær teknologihistorie på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe, Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen inkluderer filmvisning, introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. De er godt egnet til etterarbeid på skolen.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Egne opplegg
Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg.

Alle tilbudene er gratis og varer i to timer, hvis ikke annet er opplyst.
Mer informasjon på telefon 51 93 93 16 eller e-post: booking@norskolje.museum.no

Skoleopplegget kodeknekkeren
Skoleopplegget kodeknekkeren

Kodeknekkeren

Undervisningsopplegg i matematikk med vekt på å bruke matematikken praktisk. Opplegget fokuserer på flere kompetansemål som geometri, enkle målinger, tallforståelse og på de fire regneartene.
Klassen deles i grupper og får utdelt oppgaver som må løses for å åpne kodene til skattkisten. Klarer alle gruppene alle oppgavene åpnes kisten!
Det blir selvfølgelig tid til en tur i «Katta-stoferommet» der tiden spiller en avgjørende rolle!

Undervisningsopplegget krever noen grad av selvstendighet og et visst matematikknivå. Vi anbefaler derfor opplegget først og fremst til elever på 6. og 7. trinn.

Opplegget varer to skoletimer. På grunn av kapasiteten i museet, anbefaler vi at klassen kommer på dette opplegget i perioden september til april.

NB! Av praktiske årsaker vil ikke dette undervisningsopplegget være tilgjengelig høsten 2022.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg