3 – Mellomtrinnet 3 – Mellomtrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: NOM

Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: Norsk Oljemuseum

Lag på lag

Undervisningsopplegget gir en innføring i ulike
geologiske emner:

  • Forståelse av geologisk tid
  • Gruppering av bergarter etter dannelsesmåte
  • Hvordan olje og gass dannes i bergarter

Opplegget dekker kompetansemålet innenfor Fenomener og stoffer i Naturfag for mellomtrinnet.

Det blir også tid til en tur i «Katta-stroferommet» og redningsstrømpen.

På grunn av kapasiteten i museet, anbefaler vi dette undervisningsopplegget fra september til og med april.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Skoleopplegget kodeknekkeren
Skoleopplegget kodeknekkeren

Kodeknekkeren

Undervisningsopplegg i matematikk med vekt på å bruke matematikken praktisk. Opplegget fokuserer på flere kompetansemål som geometri, enkle målinger, tallforståelse og på de fire regneartene.
Klassen deles i grupper og får utdelt oppgaver som må løses for å åpne kodene til skattkisten. Klarer alle gruppene alle oppgavene åpnes kisten!
Det blir selvfølgelig tid til en tur i «Katta-stoferommet» der tiden spiller en avgjørende rolle!

Opplegget varer to skoletimer. På grunn av kapasiteten i museet, anbefaler vi at klassen kommer på dette opplegget i perioden september til april.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe
Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen inkluderer filmvisning, introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. De er godt egnet til etterarbeid på skolen.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Egne opplegg
Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg.

Alle tilbudene er gratis og varer i to timer, hvis ikke annet er opplyst.
Mer informasjon på telefon 51 93 93 16 eller e-post: booking@norskolje.museum.no