Industriminne Statfjord Industriminne Statfjord

Dokumentasjonsprosjektet kulturminne Statfjord startet opp høsten 2008, for å dokumentere Statfjordområdet. Prosjektet ble lansert 29. november 2012. I desember 2019 ble nettstedet relansert som Industriminne Statfjord.

Industriminne Statfjord belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det omfatter også arbeidsprosesser, arbeidsmiljø og ringvirkninger på økonomi, politikk og samfunn. Prosjektet omfatter dokumentasjon og skildringer av karakteristiske trekk ved utviklingen av feltet. Dette inkluderer teknologisk utvikling, spesielle prosjekter, historiske hendelser, forhandlinger og vedtak som ligger bak utbyggingsbeslutningen og valg av utbygningsalternativ, politiske avgjørelser og debatt om utbyggingen og Statfjords spesielle samfunnsmessige betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

NOMF-02495-02
Boredekksarbeider i arbeid på Statfjord B. Arbeidslivet på feltet var en sentral del av prosjektet. Foto: Øyvind Hagen, Statoil.

Industriminne Statfjord er presentert på et interaktivt nettsted med presentasjoner i form av redaksjonelle tekster. Disse tekstene fungerer som en inngangsport til alle kildedokumenter som foto, film, tegninger, driftsdokumentasjon, intervjuer osv. På denne måten er historien om Statfjord dokumentert og gjort tilgjengelig for et allment publikum.
Se nettstedet statfjord.industriminne.no

Prosjektet dokumenterer Statfjordområdet med plattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C samt Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna. Lastebøyer og rørledninger ble også inkludert i prosjektet.

Statfjordområdet
Statfjordområdet med tilgrensende felt. Tegning fra Statoil.