Besøk museet Besøk museet
Norsk Oljemuseum/Matthias Dengler

Norsk Oljemuseum i Stavanger byr på kunnskap og opplevelser om hvordan oljevirksomhetene er blitt landets viktigste industri.

Hvordan dannes olje og gass, hvordan finner vi ressursene under havbunnen – og hvordan foregår boring og produksjon?
Utstillingen viser den teknologiske utviklingen og hvordan oljeinntektene har påvirket det norske samfunnet.
Museet presenterer også den store klimautfordringen knyttet til utslipp av drivhusgasser og global oppvarming. 
Utstillingene, med en god blanding av originale gjenstander, modeller, film og interaktive utstillinger, formidler historien om oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Museet gir også innsikt i teknologiutviklingen innen olje- og gassindustrien og hvordan denne næringen har påvirket det norske samfunnet.

Museet har kjekke aktiviteter for barn og unge, med lekeplattform, bildequiz, redningsstrømpe og mulighet til å kle seg ut som en oljearbeider.

Norsk Oljemuseum har et fagbibliotek med stor boksamling knyttet til olje og gass, teknologi og industri.
Museets auditorium og møterom kan leies til konferanser og møter.
I museumsbutikken finner du den spesielle gaven til små og store, eller til et minne om besøket.

Om historien  

Den norske oljehistorien startet midt på 1960-tallet da forhandlingene omkring delelinjen i Nordsjøen var avklart. I 1965 ble oljekontoret i Industridepartementet opprettet og første konsesjonsrunde ble utlyst. Museet viser den historiske utviklingen fra de første plattformene som boret i Nordsjøen, via stål- og betongplattformer utviklet og bygget i Norge – til moderne, fleksible produksjonsskip og undervannssystemer som ser ut til å være framtidens løsning på norsk sokkel.

Hvor er museet?