5- Videregående skole 5- Videregående skole

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: NOM
Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: NOM

Petroleumsgeologi

Passer for geofag 1 og 2.
Elevene får innblikk i alle prosessene som skal til i danningen av et olje/gass-felt.
Vi har gassfeltet Troll i fokus, og gir innblikk i hvordan gassen på Troll ble dannet, hvordan formasjonene er blitt utviklet, og hvordan oljen blir produsert.
Det blir foredrag og elevaktiviteter i museet.
Etter undervisningen får klassen gå på egenhånd i utstillingen.
Tilbudet er gratis og varer i to timer.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Ulykken med Alexander L. Kielland-plattformen kreved 123 menneskeliv og er den verste ulykken i norsk oljehistrorie. Foto: Fredrik Ringe
Ulykken med Alexander L. Kielland-plattformen krevede 123 menneskeliv og er den verste ulykken i norsk oljehistrorie. Foto: Fredrik Ringe

I oljens fotspor

I dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi en innføring i norsk oljehistorie. De mest sentrale utviklingstrekkene i oljehistorien fra 1960-tallet og fram til i dag står i fokus, og tar også opp aktuelle problemstillinger knyttet til olje- og gassindustrien.

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanene for samfunnsfag, historie, men også naturfag.

I undervisningen på museet får elevene lære mer om:

  • Sentrale hendelser i nyere norsk historie
  • Lokal næringsutvikling knyttet til oljevirksomheten
  • Økonomisk vekst og forbruk
  • Utfordringer for olje- og energiindustrien framover

Vi starter undervisningen med å se filmen «Oljeunge», og avslutter med en historiequiz.

Tilbudet er gratis og varer 1 ½ time.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Last ned informasjonsark (pdf-format)

Borekroner sett ovenfra i oljemuseet foto Fredrik Ringe
Borekronen som første gang traff hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel. Foto: Fredrik Ringe

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Vi starter opplegget med å vise filmen «Oljeunge» og et foredrag hvor skolen får velge mellom temaene energi, geologi eller historie. Etterpå arbeider gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. Etter museumsbesøket kan oppgavene være utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Last ned informasjonsark (PDF-format)

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Omvisning

Vi tilbyr også omvisninger i våre utstillinger for klasser fra den videregående skolen, gjerne med vekt på emner som er aktuelle for klassen. En omvisning tar normalt ca. en time og kan inkludere visning av filmen «Oljeunge», en kortfilm på 16 minutter som gir en gripende og engasjerende innføring i de menneskelige sidene av norsk oljehistorie.

Egne opplegg

Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg.

Alle tilbudene er gratis og varer to timer hvis ikke annet er oppgitt.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg
Mer informasjon på telefon 51 93 93 00
eller e-post: booking@norskolje.museum.no