5 – Videregående skole 5 – Videregående skole

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Røyking på kontoret, fasttelefon og mangelen på datamaskin, er alle tidsindikatore som kan være på å tidfeste når bildet er tatt. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum.

Fotografisk hukommelse – foto som historieforteller

Bilder vekker minner fra levd liv. De får oss til å tenke på somrer fulle av sol og vintre fulle av snø. Vi ser oppdressede folk på gamle bilder og tenker: «Du så sure og alvorlige folk så ut i ‘gamle dager’». Og vi mottar turbilder fra venner og gremmes litt over at vi aldri går på tur, mens andre alltid gjør det.

Bildene er en del av vår fotografiske hukommelse, men kan vi stole på den? Hva lar vi være å fotografere og hva skjer når kamera er slått av? Hvordan kan vi dokumentere vår felles historie? Hva skjer når bildene har blitt så gamle at de ikke lengre sier mer enn 1000 ord?

I utstillingen «Fotografisk hukommelse» viser vi fram de litt mindre kjente bildene fra livet på plattform – bilder som skal framkalle minner. Med utgangspunkt i denne utstillingen har vi laget et undervisningsopplegg om fotografiet som historisk kilde. Hva kan fotografiet fortelle oss, og hvilke begrensninger har det som kilde?

Temaet for undervisningen er kildearbeid, med oljehistorien som bakteppet. Undervisningsopplegget inneholder en undervisningsdel, som inkluderer visning av kortfilmen Oljeunge, og en oppgavedel.

Opplegget varer i 1 ½ time.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Besøk vår klimautstilling og lær mer om klimautfordringene. Foto: Norsk Oljemuseum.

Klima for endring

Fra oktober 2019 tilbyr Norsk Oljemuseum et undervisningsopplegg i energihistorie og om klimaendringene. Undervisningsopplegget gir et innblikk i menneskenes energihistorie helt fra tidenes morgen og fram til i dag. 80 prosent av verdens energi dekkes i dag av fossile kilder som kull, olje og gass. Hvordan går det når forbrenning av denne energien bidrar til global oppvarming og klimaendringer?

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene forståelse av sentrale begreper i klimadebatten og hjelp til å forstå hvilke endringer som må til for å løse klimautfordringene.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Ulykken med Alexander L. Kielland-plattformen krevede 123 menneskeliv og er den verste ulykken i norsk oljehistrorie. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

I oljens fotspor

I dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi en innføring i norsk oljehistorie. De mest sentrale utviklingstrekkene i oljehistorien fra 1960-tallet og fram til i dag står i fokus, og tar også opp aktuelle problemstillinger knyttet til olje- og gassindustrien.

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanene for samfunnsfag, historie, men også naturfag.

I undervisningen på museet får elevene lære mer om:

  • Sentrale hendelser i nyere norsk historie
  • Lokal næringsutvikling knyttet til oljevirksomheten
  • Økonomisk vekst og forbruk
  • Utfordringer for olje- og energiindustrien framover

Vi starter undervisningen med å se filmen «Oljeunge». Dette opplegget er relativt teoritungt med en forelesning og passer derfor ikke for alle. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker et tilpasset opplegg.

Tilbudet er gratis og varer 1 ½ time.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Borekroner sett ovenfra i oljemuseet foto Fredrik Ringe
Borekronen som første gang traff hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Vi starter opplegget med å vise filmen «Oljeunge» og et foredrag hvor skolen får velge mellom temaene energi, geologi eller historie. Etterpå arbeider elevene gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. Etter museumsbesøket kan oppgavene være utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: NOM
Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: Norsk Oljemuseum

Petroleumsgeologi

Passer for geofag 1 og 2.
Elevene får innblikk i alle prosessene som skal til i danningen av et olje/gass-felt.
Vi har gassfeltet Troll i fokus, og gir innblikk i hvordan gassen på Troll ble dannet, hvordan formasjonene er blitt utviklet, og hvordan oljen blir produsert.
Det blir foredrag og elevaktiviteter i museet.
Etter undervisningen får klassen gå på egenhånd i utstillingen.
Tilbudet er gratis og varer i to timer.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Omvisning

Vi tilbyr også omvisninger i våre utstillinger for klasser fra den videregående skolen, gjerne med vekt på emner som er aktuelle for klassen. En omvisning tar normalt ca. en time og kan inkludere visning av filmen «Oljeunge», en kortfilm på 16 minutter som gir en gripende og engasjerende innføring i de menneskelige sidene av norsk oljehistorie.

Egne opplegg

Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg eller ta kontakt med oss dersom dere har spesielle ønsker.

Alle tilbudene er gratis og varer to timer hvis ikke annet er oppgitt.

Mer informasjon på telefon 51 93 93 16 eller e-post: booking@norskolje.museum.no