05 – Videregående skole 05 – Videregående skole

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Condeep-teknologien og hvordan byggingen av dem påvirket Stavanger-regionen, er ett av seks tema som elevene får lære mer om gjennom undervisningsopplegget «I oljens fotspor». Foto: Shadé B. Martins, Norsk Oljemuseum

I oljens fotspor

  • Hvorfor var det amerikanere som startet med letevirksomhet etter olje på norsk sokkel?
  • Hvorfor ble oljefondet opprettet og hvordan ser man for seg at det skal brukes i framtiden?
  • Hvordan bygger man en condeep, og hvorfor var man avhengig av dykkere i den tidlige oljehistorien?

Dette er noen av de spørsmålene elevene skal finne svar på mens de beveger seg i oljens fotspor.

Vi starter med å se kortfilmen Oljeunge før elevene får en innføring i kilder og kildekritikk – hvordan går man fram for å skrive historie?

Elevene arbeider så gruppevis med seks ulike temaer. De får utdelt ulike kilder, tekst, gjenstander og rekvisita, samt at de kan benytte seg av sin del av museets utstilling.

Etter å ha arbeidet med temaet i ca. 30 minutt, samles vi og elevene presenterer hver sine temaer som en omvisning.

Undervisningsopplegget kan knyttes opp til flere av kompetansemålene for historie etter VG3, samt kjerneelementene i historiefaget.

Opplegget er beregnet for én skoleklasse om gangen, og varer i to timer.

Les mer om undervisningsopplegget her.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Besøk vår klimautstilling og lær mer om klimautfordringene. Foto: Norsk Oljemuseum.

Klima for endring

Fra oktober 2019 tilbyr Norsk Oljemuseum et undervisningsopplegg i energihistorie og om klimaendringene. Undervisningsopplegget gir et innblikk i menneskenes energihistorie helt fra tidenes morgen og fram til i dag. 80 prosent av verdens energi dekkes i dag av fossile kilder som kull, olje og gass. Hvordan går det når forbrenning av denne energien bidrar til global oppvarming og klimaendringer?

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene forståelse av sentrale begreper i klimadebatten og hjelp til å forstå hvilke endringer som må til for å løse klimautfordringene.

Opplegget er beregnet for én skoleklasse om gangen, og varer i inntil to timer.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Les mer om opplegget her.

Utstillingen Ned i dypet er en fascinerende ramme rundt undervisningsopplegget om teknologi. Foto: Shadé B. Martins/NOM

Ned i dypet

Undervisningsopplegget kan være en fin inngang til elever som studerer fag innenfor teknikk og/eller teknologi.

Med utgangspunkt i museets fascinerende utstilling «Ned i dypet», får elevene en kort innføring i den teknologiske utviklingen før de arbeider med teoretiske oppgaver om temaet utstillingen illustrerer.

De får dessuten prøve seg på praktiske oppgaver, både som ROV-er og som dykkere/dykkeledere.

For å kunne hente opp olje og gass er det nødvendig å være nede på havbunnen. I pionertiden var dette risikofylt dykkearbeid, noe som satte grenser for hvor dypt det var mulig å produsere olje og gass. Ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV-er) og annen undervannsteknologi har oljeproduksjonen blitt billigere, sikrere og mer effektiv. Ny teknologi har gjort det mulig å erobre stadig nye havdyp, teknologi som også kan bli viktig for arbeidet med grønn energi.

Opplegget er beregnet for én skoleklasse om gangen, og varer i to timer.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Les mer om opplegget her.

 
Borekroner sett ovenfra i oljemuseet foto Fredrik Ringe
Borekronen som første gang traff hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Vi starter opplegget med å vise filmen Oljeunge og et foredrag hvor skolen får velge mellom temaene energi, geologi eller historie. Etterpå arbeider elevene gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. Etter museumsbesøket kan oppgavene være utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Opplegget varer i inntil to timer.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: NOM
Borestrengen finner veien til reservoaret, gjennom formasjonene i havbunnen. Foto: Norsk Oljemuseum

Petroleumsgeologi

Passer for geofag 1 og 2.
Elevene får innblikk i alle prosessene som skal til i danningen av et olje/gass-felt.
Vi fokuserer på gassfeltet Troll, og får et innblikk i hvordan gassen på Troll ble dannet, hvordan formasjonene er blitt utviklet, og hvordan gassen blir produsert.

Etter et foredrag får elevene gå på egenhånd i utstillingen.
Tilbudet er gratis og varer i to timer.

NB! Av praktiske årsaker vil ikke dette undervisningsopplegget være tilgjengelig våren 2023.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Omvisning

Vi tilbyr også omvisninger i våre utstillinger for klasser fra den videregående skolen, gjerne med vekt på emner som er aktuelle for klassen. En omvisning tar normalt ca. en time og kan inkludere visning av filmen Oljeunge, en kortfilm på 16 minutter som gir en gripende og engasjerende innføring i de menneskelige sidene av norsk oljehistorie.

Egne opplegg

Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg eller ta kontakt med oss dersom dere har spesielle ønsker.

Mer informasjon på telefon 51 93 93 16 eller e-post: booking@norskolje.museum.no