Bli klokere på klima Bli klokere på klima
Publisert: 5. september 2019 Updated: 5. desember 2022
Lær om klimautfordringene og hva vi kan gjøre med dem gjennom undervisningsopplegget «Klima for endring».
Skoleopplegg om klimaendringer og bærekraft på Oljemuseet. (Foto: Marie von Krogh)
Print Friendly, PDF & Email

Klimaproblemet er rundt oss til stadighet, både i form av ekstremvær og diskusjoner om hvordan utfordringene skal løses.

Derfor er det bra at klimakunnskap er en viktig del av undervisningen i skolene.

Nytt undervisningopplegg

Norsk Oljemuseum tilbyr klimaundervisning for elever fra 7. trinn og ut videregående. Det blir et interaktivt og spennende undervisningsopplegg om klimaendringene og hva vi kan gjøre for å stanse dem.

Utstillingen Klima for endring er utgangspunktet for undervisningsopplegget om klima. (Foto: Shadé B. Martins/NOM)

Energihistorie

Undervisningen tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene innblikk i menneskenes energihistorie fra den gang bålet var eneste energikilde til dagens enorme forbruk av fossile energikilder. Av all energi som brukes i verden, kommer 80 prosent fra fossil energi som kull, olje og gass.

Løsningene

Hva gjør vi da når vi vet at forbrenning av kull, olje og gass bidrar til å øke temperaturen på jorda – og dermed til klimaendringene?

Undervisningsopplegget tar for seg de sentrale begrepene i klimadebatten, som drivhuseffekten, CO2-budsjettet, global oppvarming, Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål. Her jobbes det også med hvordan klimautfordringene kan løses hvis nødvendige endringer skjer.

Undervisningsopplegget er beregnet til å vare i to skoletimer. Avtal tid for din skoleklasse med en mail til booking@norskolje.museum.no