Nytt skoleopplegg: Bli klokere på klima Nytt skoleopplegg: Bli klokere på klima
Publisert: 5. september 2019 Oppdatert: 5. september 2019
Lær om klimautfordringene og hva vi kan gjøre med dem i et helt nytt undervisningsopplegg på Norsk Oljemuseum.
Skoleopplegg om klimaendringer og bærekraft på Oljemuseet. (Foto: Marie von Krogh)
Print Friendly, PDF & Email

Klimaproblemet er rundt oss til stadighet, både i form av ekstremvær og diskusjoner om hvordan utfordringene skal løses.

Derfor er det bra at klimakunnskap er en viktig del av undervisningen i skolene.

Nytt undervisningopplegg

Fra i høst tilbyr Norsk Oljemuseum klimaundervisning for elever fra 5. til 10. klasse og til elever på videregående trinn. Det blir et interaktivt og spennende undervisningsopplegg om klimaendringene og hva vi kan gjøre for å stanse dem.

Utstillingen Klima for endring er utgangspunktet for undervisningsopplegget om klima. (Foto: Shadé B. Martins/NOM)

Energihistorie

Undervisningen tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene innblikk i menneskenes energihistorie fra den gang bålet var eneste energikilde til dagens enorme forbruk av fossile energikilder. Av all energi som brukes i verden, kommer 80 prosent fra fossil energi som kull, olje og gass.

Løsningene

Hva gjør vi da når vi vet at forbrenning av kull, olje og gass bidrar til å øke temperaturen på jorda – og dermed til klimaendringene?

Undervisningsopplegget tar for seg de sentrale begrepene i klimadebatten, som drivhuseffekten, CO2-budsjettet, global oppvarming, Paris-avtalen og FN’s bærekraftsmål. Her jobbes det også med hvordan klimautfordringene kan løses hvis nødvendige endringer skjer.

Undervisningsopplegget er beregnet til å vare i to skoletimer. Avtal tid for din skoleklasse med en mail til booking@norskolje.museum.no