Lær historisk metode og kildebruk – «I oljens fotspor» Lær historisk metode og kildebruk – «I oljens fotspor»
Publisert: 5. desember 2022 Oppdatert: 6. desember 2022
I undervisningsopplegget «I oljens fotspor» bruker elevene norsk oljehistorie til å lære om kildebruk, historisk bevissthet og å se på seg selv som historieskapende mennesker.
Omvisning: Opplegget avsluttes med at hver gruppe fremfører sitt tema i en omvisning. Her forteller elever ved St. Svithun videregående om Condeep-perioden i Stavanger og området rundt. Foto: Rune Egenes, Norsk Oljemuseum
Print Friendly, PDF & Email

I læreplanen for historie står det følgende under kjerneelementer: «Elevene utvikler historiebevissthet ved å arbeide utforskende med historie, opparbeide en kildekritisk kompetanse og kunne se ulike perspektiver og sammenhenger i faget.»

Vi ønsker at elevene skal bli bedre kjent med kildetenking – med «å pusle» historie» – gjennom å arbeide med temaer innenfor oljehistorien.

Oljehistorie gjennom seks tema

Trykkfallssyke, regelverk og kva slags arbeid som ble gjort under vann, er noe av tematikken for de som har dykking som tema. Foto: Julia Stangeland, Norsk Oljemuseum

Elevbesøket starter med at elevene ser kortfilmen Oljeunge før de får en kort introduksjon til det videre arbeidet. Her fokuserer vi blant annet på hva en kilde er og hva som ikke er en kilde. Elevene blir så delt inn i seks grupper og får velge (så langt det går) mellom seks ulike tema innenfor oljehistorie:

  1. Fra «man kan se bort fra …» til Ekofisk (tidlig oljehistorie)
  2. «Oljen tilhører det norske folk» (oljeøkonomi)
  3. Condeep – ingeniørkunst i verdensklasse
  4. Kielland velter – 123 trolig døde
  5. Oljeunge
  6. Fra Nordsjødykkere til ROV
«Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie,» sa statsminister Trygve Bratteli da han åpnet Ekofiskfeltet i 1971. Ved hjelp av en QR-kode kan elevene raskt finne opptak fra åpningen.

Elevene får med seg kildemateriale, gjenstander og rekvisita, samt blir plassert ved et tematisk egnet sted i utstillingen. De får så 30 minutter til å lese gjennom materialet og forberede en presentasjon av sitt tema.

Elevene skriver historie

Å arbeide med historiefaget handler på mange måter om å legge puslespill ut ifra en mengde (i alle fall hvis man er heldig) kilder, av ulik karakter. Gjennom dette opplegget vil elevene få tilgang til alt fra gjenstander, via foto til avistekster med mer. Vi har valgt ut temaene, men elevene må – ut ifra visse rammer – velge hvilke kilder de skal fokusere på når de presenterer temaet sitt for medelevene.

I utstillingen vil elevene kunne finne både faktiske kilder og bearbeidet informasjon som kan hjelpe dem når de skal presentere temaet sitt. Kanskje vil de også bruke noen av gjenstandene når de formidler historien til medelevene sine. Foto: Julia Stangeland, Norsk Oljemuseum

Vi tror og håper at «I oljens fotspor» vil være en aktiv måte for elevene å lære seg historisk metode, samtidig som de blir bedre kjent med den norske oljehistorien.

Undervisningsopplegget kan knyttes til følgende kompetansemål for historie etter VG3:

  • utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger.
  • reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden.
  • gjøre rede for årsaker til at mennesker har migrert, og diskutere kulturmøtene sett fra ulike perspektiver.
  • gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv

Dette historieopplegget passer ellers godt inn i kjerneelementene ved historiefaget i den videregående skolen.

Alle undervisningsopplegg på Oljemuseet er gratis, så også dette.

Opplegget varer i 2 timer.

Les mer om våre skoleopplegg her.