04 – Ungdomstrinnet 04 – Ungdomstrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe
Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

Ned i dypet

Undervisningsopplegget knyttes til naturfag og samfunnsfag, og passer for elever på 7. trinn og ungdomstrinnet.

Med utgangspunkt i museets nye, fascinerende utstilling Ned i dypet, får elevene en kort innføring i den teknologiske utviklingen før de arbeider med teoretiske oppgaver om temaet utstillingen illustrerer.

De får dessuten prøve seg på praktiske oppgaver, både som ROV-er og som dykkere/dykkeledere.

For å kunne hente opp olje og gass er det nødvendig å være nede på havbunnen. I pionertiden var dette risikofylt dykkearbeid, noe som satte grenser for hvor dypt det var mulig å produsere olje og gass. Ved hjelp av fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV-er) og annen undervannsteknologi har oljeproduksjonen blitt billigere, sikrere og mer effektiv. Ny teknologi har gjort det mulig å erobre stadig nye havdyp, teknologi som også kan bli viktig for arbeidet med grønn energi.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe

På sporet!

Undervisningsopplegget er en innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen starter med filmen «Oljeunge», en introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider deretter gruppevis med oppgaver som de får utdelt på museet. Oppgavene er et godt utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Besøk vår klimautstilling og lær mer om klimautfordringene. Foto: Norsk Oljemuseum.

Klima for endring

Fra oktober 2019 tilbyr Norsk Oljemuseum et undervisningsopplegg i energihistorie og om klimaendringene. Undervisningsopplegget gir et innblikk i menneskenes energihistorie helt fra tidenes morgen og fram til i dag. 80 prosent av verdens energi dekkes i dag av fossile kilder som kull, olje og gass. Hvordan går det når forbrenning av denne energien bidrar til global oppvarming og klimaendringer?

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i museets nye utstilling «Klima for endring». Her får elevene forståelse av sentrale begreper i klimadebatten og hjelp til å forstå hvilke endringer som må til for å løse klimautfordringene.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Egne opplegg

Det er selvfølgelig mulig å besøke museet med egne opplegg. Kontakt oss, så legger vi gjerne til rette.

Alle tilbudene er gratis og om ikke annet er opplyst varer de i to skoletimer.
M
er informasjon på telefon 51 93 93 16 eller
e-post: booking@norskolje.museum.no