4 – Ungdomstrinnet 4 – Ungdomstrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe
Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

På sporet!

Undervisningsopplegget er en innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen starter med filmen «Oljeunge», en introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider deretter gruppevis med oppgaver som de får utdelt på museet. Oppgavene er et godt utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Last ned informasjonsark (PDF-format)

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Pionerene i oljenæringen bidro med hardt arbeid. Foto: Fredrik Ringe
Pionerene i oljenæringen bidro med hardt arbeid. Foto: Fredrik Ringe/Norsk Oljemuseum

I oljens fotspor – historie

I dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi en innføring i norsk oljehistorie. Vi setter fokus på de mest sentrale utviklingstrekkene i oljehistorien fra 1960-tallet og fram til i dag, og tar også opp aktuelle problemstillinger knyttet til olje- og gassindustrien.

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanene for samfunnsfag, men også naturfag.

I undervisningen på museet får elevene lære mer om:

  • Sentrale hendelser i nyere norsk historie
  • Lokal næringsutvikling knyttet til oljevirksomheten
  • Økonomisk vekst og forbruk
  • Utfordringer for olje- og energiindustrien framover

Vi starter undervisningen med å se kortfilmen «Oljeunge». Dette opplegget er relativt teoritungt med en forelesning og passer derfor ikke for alle. Ta gjerne kontakt med oss så lager vi et mer alderstilpasset opplegg.

Tilbudet er gratis og varer 1 ½ time.
Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Last ned informasjonsark (pdf-format).

Egne opplegg

Det er selvfølgelig mulig å besøke museet med egne opplegg. Kontakt oss, så legger vi gjerne til rette.

Alle tilbudene er gratis og om ikke annet er opplyst varer de i to timer.
M
er informasjon på telefon 51 93 93 16 eller
e-post: booking@norskolje.museum.no