4- Ungdomstrinnet 4- Ungdomstrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe
Uten høyteknologisk utvikling hadde ikke det norske oljeeventyret vært mulig. Foto: Fredrik Ringe

På sporet!

Undervisningsopplegget er en innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen starter med filmen «Oljeunge», en introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider deretter gruppevis med oppgaver som de får utdelt på museet. Oppgavene er et godt utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Last ned informasjonsark (PDF-format)

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Pionerene i oljenæringen bidro med hardt arbeid. Foto: Fredrik Ringe
Pionerene i oljenæringen bidro med hardt arbeid. Foto: Fredrik Ringe

I oljens fotspor – historie

I dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi en innføring i norsk oljehistorie. Vi setter fokus på de mest sentrale utviklingstrekkene i oljehistorien fra 1960-tallet og fram til i dag, og tar også opp aktuelle problemstillinger knyttet til olje- og gassindustrien.

Opplegget tar utgangspunkt i læreplanene for samfunnsfag, men også naturfag.

I undervisningen på museet får elevene lære mer om:

  • Sentrale hendelser i nyere norsk historie
  • Lokal næringsutvikling knyttet til oljevirksomheten
  • Økonomisk vekst og forbruk
  • Utfordringer for olje- og energiindustrien framover

Vi starter undervisningen med å se kortfilmen «Oljeunge», og avslutter med en historiequiz.

Tilbudet er gratis og varer 1 ½ time.
Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Last ned informasjonsark (pdf-format)

Finn svaret!

Åttende til tiende klasse kan også bli med på opplegget Finn svaret!
Finn svaret er et aktivitetsark som tar deg med på en rundtur i museet. Arket inneholder spørsmål fra utstillingene som du skal finne svar på, og du må skrape deg fram til riktig svar.

Hva skjer: Klassen får en kort forklaring til hvordan opplegget fungerer og går så på egen hånd rundt i museet og arbeider med oppgavearket. Det er satt av tid til å se kortfilmen «Oljeunge», prøve «Katta-stroferommet» og redningsstrømpen.

Opplegget varer en time og vi tilbyr det i mai og juni. Som alle andre undervisningsopplegg er det gratis for skoleklasser.

Bestilling skjer ved å fylle ut og sende inn skjemaet: bestilling av skoleopplegg

Egne opplegg

Det er selvfølgelig mulig å besøke museet med egne opplegg. Kontakt oss, så legger vi gjerne til rette.

Alle tilbudene er gratis og om ikke annet er opplyst varer de i to timer.
M
er informasjon på telefon 51 93 93 00 eller
e-post: booking@norskolje.museum.no