Om museet Om museet

Norsk Oljemuseum ble åpnet av Hans Majestet Kong Harald 20. mai 1999. Bygget er tegnet av arkitektene Lunde & Løvseth som vant en nasjonal arkitektkonkurranse om oppdraget. Bygningen er en symbolsk tolkning av det norske grunnfjellet, det åpne kystlandskapet ut mot havet – og offshoreinstallasjoner til havs.

Ideen om å etablere et dedikert museum for oljevirksomheten i Stavanger oppsto allerede midt på 1970-tallet. Drivkreftene i dette arbeidet var sentrale personer fra det lokale oljemiljøet i samarbeid med Stavanger kommune.

Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1981. Etter mange års tålmodig arbeid lyktes det i 1996 å fullfinansiere prosjektet til en kostnad på 165 mill. kroner. Finansieringen var et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og sponsorer fra oljeindustrien. Byggearbeidene startet sommeren 1997.

Museumsbygget på 5000 kvadratmeter er lokalisert midt i Stavanger sentrum og inneholder utstillinger, kino, restaurant, bibliotek, møterom, verksted og kontorer. Driften blir finansiert gjennom en kombinasjon av egne inntekter, offentlige driftstilskudd og sponsorbidrag.

Museets magasin som ble åpnet i 2019, er lokalisert i Dusavik-området i Stavanger.

Les mer :