Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn
Oljemuseet har siden desember 2023 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi forpliktet oss med det til å, år for år, gjennomføre tiltak som vil redusere vårt klimaavtrykk, innenfor kategorier som for eksempel energi, transport, avfall og ombruk. Arbeidsmiljø er også et tema.

Ei miljøsertifisering, som Miljøfyrtårn er, skal hjelpe oss til å bli mer bevisst den påvirkningen vi har på klima og miljø, og til å bli bedre kjent med målbare grep som vi kan ta i bruk for å bedre oss år for år.

Stiftelsen Miljøfyrtårn drifter sertifikatordningen, som er Norges mest brukte miljøsertifikat for virksomheter. Miljøfyrtårn er dessuten den første nasjonale ordninga i Europa, som er anerkjent av EU.

Arbeid så langt og arbeidet framover
På veien mot å bli sertifisert har vi lagt ned et omfattende kartleggings- og dokumentasjonsarbeid innenfor kriterier som systemkrav, arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall og ombruk.

Gjennom denne kartleggingen har vi blitt klar over hva som er våre største utfordringer og fått verktøy til å kunne måle endringer.
Energi, søppel og transport er tre viktige satsingsområder for oss.

I 2022 og 2023 byttet vi ut lyssystemet i museumshallen, noe vi allerede ser har hatt en positiv effekt på strømforbruket vårt. I september/oktober 2023 installerte vi dessuten solceller på taket av museumshallen. De har – naturlig nok – hatt liten effekt foreløpig, men planen er at de i perioder skal kunne gjøre museumsbygget selvforsynt med strøm og til og med gjøre det mulig for oss å selge strøm. Målet er at solcellene skal dekke opp mot 20 prosent av museumsbyggets samlede energibehov.

Et annet mål for 2024 er å også bytte ut lyssystemet i tredje og fjerde etasje i museumsbygget. Ledlys i disse etasjene vil føre til ytterligere senket strømforbruk, samtidig som vi utfaser bruken av gamle lysrør.

For 2024 har vi dessuten satt oss som mål at vi skal bli flinkere til å sortere søppel, til å gjenbruke, eller få andre til å gjenbruke, utstyr som vi ikke trenger lenger. Vi skal også bli flinkere til å begrense reiser og til å reise mer miljøvennlig når det er mulig. Videre skal vi jobbe mer systematisk med arbeid knyttet til arbeidsmiljø, og har opprettet flere faste rutiner knyttet til dette arbeidet.

Utstillingslokaler, møterom og butikk
For deg som besøker museet er ikke endringene så synlige, men det du kanskje vil legge merke er at vi har opprettet stasjoner for avfallssortering, både i utstillingslokalene og i tilknytning til møterommene.

Vi har blitt enda mer bevisst på hvilke varer vi tar inn i museumsbutikken og jobber for at også leverandørene våre skal være/bli miljøsertifiserte.

Hvis du bestiller møtelokaler hos oss skal det være enkelt å velge et kjøttfritt alternativ og Bølgen & Moi stiller, som de også har gjort før, med mest mulig kortreiste råvarer og sjømat fra anerkjente produsenter.

Offentlige resultater og dialog
Innen 1. april hvert år skal vi rapportere på fjorårets resultat. Etter at rapporten er ferdig, vil den bli publisert på denne nettsiden. Dette for at arbeidet vi gjør skal være gjennomsiktig og mulig å sette spørsmålstegn ved.

Hvis du har spørsmål om arbeidet vårt som Miljøfyrtårn eller har forslag til hvordan vi kan bli bedre, kan du kontakte oss på: miljofyrtaarn@norskolje.museum.no

Alle ansatte må bidra til Miljøfyrtårn-arbeidet. Foran står de som leder arbeidet, fra venstre Julia Stangeland, Siri I. Vinje og Petter Larikka. Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum