07 – Energirommet 07 – Energirommet
Elevene bygger kulebane på Energirommet. Foto: Shadé B. Martins, Norsk Oljemuseum

Energirommet er et spesialinnredet og inspirerende undervisningsrom der elevene gjennom praktiske aktiviteter får gode opplevelser med realfagene.

Her får elever på 9. trinn i Stavanger kommune oppgaver og utfordringer knyttet til kompetansemålene:

  • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer.
  • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.
  • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

 

Elevene skal også se nærmere på klima- og miljøkonsekvenser knyttet til energibruk i verden i dag. Undervisningsopplegget inkluderer for- og etterarbeid på skolen og to dager i Energirommet og museets utstilling.

Energirommet er en del av realfagssatsingen til Stavanger kommune, Equinors talentprogram «Morgendagens helter» og Norsk Oljemuseums fokus på real- og teknologifag.

MERK! Energirommet er bare tilgjengelig for elever på 9. trinn i Stavanger kommune. Påmelding til dette opplegget vil bli gitt til de aktuelle skolene. For spørsmål, ta kontakt med julia.stangeland@norskolje.museum.no