7- Newton-rommet 7- Newton-rommet

Newton ENERGI-rom er et spesialinnredet og inspirerende undervisningsrom der elevene gjennom praktiske aktiviteter får gode opplevelser med realfagene.

Her får elever fra 9. trinn i Stavanger kommune oppgaver og utfordringer knyttet til to kompetansemål – produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikkefornybare energikilder og dannelse av råolje og naturgass. Elevene skal også se nærmere på klima- og miljøkonsekvenser knytter til disse emnene.

Undervisningsopplegget inkluderer for- og etterarbeid på skolen og to dager i Newton-rommet.

Newton ENERGI-rom er en del av realfagssatsingen til Stavanger kommune, Equinors talentprogram Morgendagens helter og Norsk Oljemuseums fokus på real- og teknologifag. Stiftelsen FIRST Scandinavia står bak utviklingen av Newton konseptet.

 Klikk her for å gå til Newtonrommet.
Forside
Logoer