Styret Styret

Styret i Stiftelsen Norsk Oljemuseum har følgende sammensetning:

Styremedlemmer Varamedlemmer
Gro Brækken, styreleder, Olje- og energidepartementet
Erling Kvadsheim, nestleder, Petroleumsbransje/næringsliv
Bjørg Christophersen, Kultur/utdanning/forskning
Marie Smith-Solbakken, Kultur/utdanning/forskning
Siren Oldeide, Petroleumsbransje/næringsliv
Sverre Uhlving, Stavanger kommune
Per Jo Jenseg, Rogaland fylkeskommune
Håvard Næsje, Museets ansatte
Sveinung Sletten
Elisabeth B. Fenne
Lise Amalie Elle
Dolly Jørgensen
Eskil Eriksen
Arild Michelsen
Ove Evertsen
Trude Meland

§4 i museets vedtekter angir hvordan museets styre blir oppnevnt.