Industriminne Ekofisk Industriminne Ekofisk

Nettstedet Industriminne Ekofisk gir et innblikk i den historiske utviklingen av Ekofisk-området i Nordsjøen fra 1962 til 2019. Feltene, plattformene, arbeidslivet, viktige historiske hendelser og Ekofisks innflytelse på samfunnet er hovedtemaene.

Nettstedet  Industriminne Ekofisk er et resultat av dokumentasjonsprosjektene «Kulturminne Ekofisk» og «Industriminne Ekofisk».  Den første fasen av Ekofisk-utbyggingen (Ekofisk I) er avsluttet. Fram til 2013 ble 14 plattformer demontert og fjernet samt at overbygningen på Ekofisk-tanken også ble fjernet. Kulturminne Ekofisk var en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Ekofisk I gjennom perioden 1962-1998.  Den neste fasen (Ekofisk II) med bl.a. nye og moderne plattformer ble omhandlet i prosjektet Industriminne Ekofisk.

Ekofisk står sentralt i norsk oljehistorie som det første oljeproduserende feltet på norsk kontinentalsokkel. Dette perspektivet, kombinert med størrelsen og den interessante utviklingshistorien feltet har vært gjennom, definerer Ekofisk som et  kulturminne av nasjonal verdi. Riksantikvaren har karakterisert installasjonene i Ekofisk-området som «noen av vår tids største og mest komplekse kulturminner», og understreker deres betydning som viktige symbol for utviklingen av det moderne Norge.  Med utgangspunkt i kulturminneloven anmodet Riksantikvaren om at det burde gjennomføres et dokumentasjonsprosjekt.

Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips