Historie – fortellinger knyttet til olje og gass Historie – fortellinger knyttet til olje og gass
Oppgavene er laget med videregående elever, særlig elever på VG3, studiespesialiserende, i tankene. Oppgavene kan kanskje også brukes for elever på 10. trinn, eventuelt med noen justeringer gjort av lærer.
Troll A modell i oljemuseet foto Fredrik Ringe
Troll A modell i oljemuseet foto Fredrik Ringe

Se filmer og gjør oppgaver om:

*Troll A-plattformen

*Alexander L. Kielland-ulykken

Kompetansemål
Historie etter vg3
• utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling
• gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse
• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden