Klima for endring Klima for endring
Undervisningsopplegg som passer for elever fra 7. klasse og oppover.
Fra klimautstillingen på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum
"Klima for endring" - en utstilling om energi og klimaendringer på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum

Kunnskap og forståelse om klima, miljø, energi og bærekraftige samfunn står sentralt både i naturfag og samfunnsfag. Her finner du digitale undervisningsopplegg om bærekraft, energi og energihistorie, drivhuseffekten og sammenhenger mellom folkevekst, økonomi og klima.

Temasidene under inngår i undervisningsopplegget:

*Drivhuseffekten

* CO2-budsjettet

*Energi og energihistorie

*FNs bærekraftsmål

*Folkevekst, økonomi og klima

Har du spørsmål til undervisningsopplegget? Ta kontakt med julia@norskolje.museum.no paul@norskolje.museum.no eller jorn@norskolje.museum.no