Klima for endring Klima for endring
Undervisningsopplegg som passer for elever fra 7. klasse og oppover.
Fra klimautstillingen på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum
Fra klimautstillingen på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum

Kunnskap og forståelse om klima, miljø, energi og bærekraftige samfunn står sentralt både i naturfag og samfunnsfag. Her finner du digitale undervisningsopplegg om bærekraft, energi og energihistorie, drivhuseffekten og sammenhenger mellom folkevekst, økonomi og klima.

Temasidene under inngår i undervisningsopplegget:

*Drivhuseffekten

* CO2-budsjettet

*Energi og energihistorie

*FNs bærekraftsmål

*Folkevekst, økonomi og klima

Har du spørsmål til undervisningsopplegget? Ta kontakt med julia@norskolje.museum.no paul@norskolje.museum.no eller jorn@norskolje.museum.no