Olje- og gassfelt i Norge Kulturminneplan Olje- og gassfelt i Norge Kulturminneplan
Ekofisk plasseringskart

Boken «Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel» ble lansert 3. mars 2010. En revidert utgave ble utgitt i 2012 med tittelen «Olje og gassfelt i Norge – Kulturminneplan». Under kan den reviderte utgaven leses i pdf-format. Ved oljemuseet har prosjektleder Harald Tønnesen og prosjektmedarbeider Gunleiv Hadland forfattet teksten i boken, og samlet inn illustrasjoner. En engelsk utgave av planen ble utgitt i 2011 med tittelen «Oil and gas fields in Norway – Industrial Heritage plan».

Sidetall  Overskrift 
1-7 Innhold og takk 
11-16 Forord og innledning
17-40 Utvikling på norsk sokkel
41-44 Felt på norsk sokkel
45-46 Trym
47-54 Valhallområdet
55-84 Ekofiskområdet
85-86 Gyda
87-91 Ulaområdet
92 Yme
96-97 Rev
98-99 Varg
100-107 Sleipnerområdet
108-109 Enoch
110-111 Glitne
112-113 Grane
114-119 Balderområdet
120-122 Alvheim, Volund og Vilje
123-126 Heimdalområdet
127-138 Friggområdet
139-148 Osebergområdet
149-151 Veslefrikk og Huldra
152-159 Trollområdet
160-162 Gjøa, Vega og Vega Sør
163-164 Kvitebjørn
165-172 Gullfaksområdet
173-174 Visund
175-184 Statfjordområdet
185-188 Snorreområdet
189-192 Ormen Lange
193-194 Njord
195-197 Draugen
198-206 Åsgardområdet
207-209 Heidrun
210-211 Skarv
212-215 Norneområdet
216-218 Snøhvit
219-220 Goliat
221-245 Eksportrørledninger
246-257 Lister over felt og plattformer
258-260 Ord og uttrykk
261 Litteraturliste

Engelsk versjon: Oil and gas Fields in Norway

Olje og gassfelt i Norge bokforside nett