Oljelandet og ny næring langs kysten Oljelandet og ny næring langs kysten

Heftet «Oljelandet og ny næring langs kysten», sendt ut fra trykkeriet i februar 2014, forteller om hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965. I særlig grad gjelder det kystdistriktene fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

De erfaringene nordmenn hadde fra havet og en verftsindustri med stor tilpasningsevne var viktige ingredienser for å utnytte de muligheter en internasjonal industri som oljevirksomheten bød på. Investeringene som har blitt gjort i leting, utbygging og drift av felt, infrastruktur og landanlegg har gitt store ringvirkninger på land. Resultatet av oljevirksomheten er at Norge har blitt et av verdens rikeste land. Baksiden av medaljen er kostnader i form av ulykker og de miljømessige konsekvensene bruk av fossile brensler kan føre til på sikt.

Seniorforsker Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum er forfatter av heftet.

Dette heftet er det tiende i samarbeidsprosjektet Fortellinger om kyst-Norge. Formålet med denne hefteserien er å synligjøre fram mot grunnlovsjubileet i 2014 den betydningen sjøfart, fiskeri og kystkultur har hatt for bosetning og økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge.

Heftet selges for kr. 30,- i oljemuseets museumsbutikk.

Oljelandet