Subseahistorien samlet mellom to permer Subseahistorien samlet mellom to permer
Publisert: 21. mars 2019 Oppdatert: 20. juni 2019
Boken Subseahistorien - norsk undervannsproduksjon i 50 år er nå kommet fra trykkeriet! Boken er skrevet av Kristin Øye Gjerde og Arnfinn Nergaard. Norsk Oljemuseum har hatt ansvaret for organisering og gjennomføring av bokprosjektet.
Print Friendly, PDF & Email

Wigestrand Forlag gir ut Subseahistorien. Forlaget har laget en brosjyre som presenterer boken som kan lastes ned her: Brosjyre subseahistorie.

Boken er en fortelling om hvordan Norge har gått fra å være en importør av subseautstyr, til å bli en verdensledende eksportør av undervannsteknologi. 

Subseanæringen er ikke bare en del av norsk olje-og gassvirksomhet, men også en helt sentral del av norsk industri- og samtidshistorie.

Denne industrien har en betydelig overføringsverdi til andre beslektede næringer som havvind, fiskeoppdrett og mineralutvinning. Derfor er det verdifullt å kjenne fortiden – for å forstå samtiden – og gå inn fremtiden.

Boken ble lansert på UTC 2019 (Underwater Technology Conference) i Bergen 11. – 13. juni. 

NB! Boken utgis i to versjoner, på norsk og engelsk.

Bestill boken fra Wigestrand Forlag, se omtale på: https://wigestrand.no/products/subseahistorien-norsk-undervannsproduksjon-i-50-ar

Ved bestilling, husk å oppgi fordelingen mellom norsk og engelsk Bestillinger sendes til Wigestrand Forlag AS, e-post: oyvind@wigestrand.no