Subseahistorien samlet mellom to permer Subseahistorien samlet mellom to permer
Publisert: 21. mars 2019 Oppdatert: 30. juli 2019
Boken Subseahistorien - norsk undervannsproduksjon i 50 år kom i juni 2019 fra trykkeriet! Boken er skrevet av Kristin Øye Gjerde og Arnfinn Nergaard. Norsk Oljemuseum har hatt ansvaret for organisering og gjennomføring av bokprosjektet.
Forside subsea historiebok
Forside subsea historiebok
Print Friendly, PDF & Email

Wigestrand Forlag gir ut Subseahistorien. Forlaget har laget en brosjyre som presenterer boken som kan lastes ned her: Brosjyre subseahistorie.

Boken er en fortelling om hvordan Norge har gått fra å være en importør av subseautstyr, til å bli en verdensledende eksportør av undervannsteknologi. 

Subseanæringen er ikke bare en del av norsk olje-og gassvirksomhet, men også en helt sentral del av norsk industri- og samtidshistorie.

Denne industrien har en betydelig overføringsverdi til andre beslektede næringer som havvind, fiskeoppdrett og mineralutvinning. Derfor er det verdifullt å kjenne fortiden – for å forstå samtiden – og gå inn fremtiden.

Boken ble lansert på UTC 2019 (Underwater Technology Conference) i Bergen 11. – 13. juni. 

NB! Boken utgis i to versjoner, på norsk og engelsk.

Bestill boken fra Wigestrand Forlag, se omtale på: https://wigestrand.no/products/subseahistorien-norsk-undervannsproduksjon-i-50-ar

Ved bestilling, husk å oppgi fordelingen mellom norsk og engelsk Bestillinger sendes til Wigestrand Forlag AS, e-post: oyvind@wigestrand.no