Kategori Arkiv: Kunnskap

Merkedager i september 2020

I september er det 50 år siden første møte i det som ble Petroleum Wives Club Stavanger. Det er også 50 år siden basevedtaket i Kristiansund. Det er 40 år siden produksjonsstart for Murchison. Det er er 30 år siden oppstart av Ekofisk 2/4 W, og det er 30 år siden produksjonsstart for Hod.

Merkedager i august 2020

I august er det 45 år siden plattformen Brent B ble slept ut fra Stavanger, og plassert på Brent-feltet på britisk sektor. Det er 55 år siden kunngjøring av tildelinger i første konsesjonsrunde for norsk sokkel. Det er også 40 år siden brann ombord på skipet Polytraveller.

Merkedager i juli 2020

I juli er det 20 år siden Shell-raffineriet ble nedlagt. Det er 40 år siden Odin-feltet ble godkjent for utbygging.

Museet i bokform for 30. gang

Oljemuseet har en lang tradisjon i å gi ut årbøker. I 2019-utgaven, som akkurat er klar, kan du lese om petroleumsnæringen i den nye klimalandskapet, oljeleting, historier om ting og om det nye museumsmagasinet.

Merkedager i mars 2020

Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.

I mars er det 55 år siden avtale om delelinje i Nordsjøen. Det er 40 år siden Alexander L. Kielland ulykken. Det er 5 år siden produksjonsstart for oljefeltet Knarr.

Merkedager i januar 2020

I januar er det 51 år siden Kongelig resolusjon om vitenskapelig undersøkelse etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel trådte i kraft, det er 33 år siden rekordproduksjon på Statfjord, og det er også 33 år siden Statoil overtok som operatør for Statfjord.

Merkedager i juli 2019

I juli er det 20 år siden Fina Norway fusjonerte med Total Norge til TotalFina. Det er 10 år siden produksjonsstart for Tyrihans-feltet. Det er også 46 år siden Ekofisktanken var på plass på Ekofisk-feltet.

Merkedager i juni 2019

Ekofisk 2/4 T (Ekofisktanken) med beskyttelsesvegg. Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Det er 45 år siden Stortinget vedtok etablering av petrokjemisk industri i Bamble, det er 45 år siden Statoils internavis «Status» utkom for første gang, det er 30 år siden en beskyttelsesvegg var ferdig installert rundt Ekofisk-tanken, det er 25 år siden produksjonsstart for Tordis-feltet, det er 10 år siden et fartøy kolliderte med Ekofisk 2/4 W.