Kategori Arkiv: Kunnskap

Merkedager i januar

I januar er det 50 år siden kongelig resolusjon om vitenskapelige undersøkelser på den norske kontinentalsokkelen. Det er 45 år siden riggen Transocean III havarerte. Det er 40 år siden Volvo-avtalen ble besluttet ikke gjennomført. Det er også 10 år siden produksjonsstart for feltene Rev og Yttergryta. 

Merkedager i november 2018

I november er det 25 år siden produksjonsslutt for Mime-feltet, det er 25 år siden livbåtulykke på Statfjord C, det er 18 år siden Draugen gasseksport startet opp og det er ett år siden Point Resources overtok som operatør for Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun.

Merkedager i september 2018

I september er det 25 år siden produksjonsstart for Brage. Det er også 15 år siden Grane-feltet med Grane oljerør og Grane gassrør startet opp.

Merkedager i august 2018

I august er det 40 år siden den norske rørledningen fra Frigg til St. Fergus startet opp. Det er også 40 år siden «røykestreiken» på Statfjord A. Det er 25 år siden produksjonsstart for Sleipner Øst. Det er 20 år siden produksjonsslutt for feltene Tommeliten Gamma, Edda, Cod, Vest-Ekofisk og Albuskjell.

Merkedager i oktober 2018

I oktober er det 30 år siden produksjonsstart for Øst Frigg og Tommeliten. Det er 25 år siden produksjonsstart for Draugen. Det er 20 år siden Franpipe-rørledningen ble tatt i bruk, og 20 år siden produksjonsstart for Gullfaks Sør.

Merkedager i juli 2018

Gullfaks A plattform-modell i oljemuseet foto Fredrik Ringe

I juli er det 30 år siden Piper Alpha ulykken på britisk sektor i Nordsjøen, det er 20 år siden rørledningssystemet Franpipe ble tatt i bruk, det er 40 år siden pressemelding om funn av Gullfaks ble sendt ut.

Merkedager i juni 2018

I juni er det 55 år siden lov om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster trådte i kraft. Det er 50 år siden funnet av Cod-feltet. Det er 45 år siden helikopterulykke på Ekofiskfeltet, 40 år siden produksjonsstart for Tor, 37 år siden godkjenning av Statpipe og Kårstø samt 5 år siden Aasta Hansteen ble godkjent for utbygging.