Kategori Arkiv: Kunnskap

Merkedager i juli 2019

I juli er det 20 år siden Fina Norway fusjonerte med Total Norge til TotalFina. Det er 10 år siden produksjonsstart for Tyrihans-feltet. Det er også 46 år siden Ekofisktanken var på plass på Ekofisk-feltet.

Merkedager i juni 2019

Ekofisk 2/4 T (Ekofisktanken) med beskyttelsesvegg. Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Det er 45 år siden Stortinget vedtok etablering av petrokjemisk industri i Bamble, det er 45 år siden Statoils internavis «Status» utkom for første gang, det er 30 år siden en beskyttelsesvegg var ferdig installert rundt Ekofisk-tanken, det er 25 år siden produksjonsstart for Tordis-feltet, det er 10 år siden et fartøy kolliderte med Ekofisk 2/4 W.

Merkedager i mai 2019

I mai er det 40 år siden Stortinget gikk inn for prøveboring etter olje nord for 62. breddegrad. Det er 39 år siden boreriggen «Treasure Seeker» kom til Harstad. Det er 20 år siden produksjonsstart for Åsgard-feltet, og det er 20 år siden offisiell åpning av Norsk Oljemuseums bygg på Kjeringholmen i Stavanger.

Merkedager i april 2019

I april er det 60 år siden Norske Fina A/S begynte sin virksomhet som landsomfattende oljeselskap, det er 45 år siden den første oljen fra Ekofisk 2/4 A ble ført til tankskip, det er 35 år siden produksjonsstart for Odin-feltet, det er 20 år siden produksjonsstart for Visund-feltet, og det er 20 år siden utbygging av Sygna-feltet ble godkjent.

Subseahistorien samlet mellom to permer

Forside subsea historiebok

Boken Subseahistorien – norsk undervannsproduksjon i 50 år kom i juni 2019 fra trykkeriet! Boken er skrevet av Kristin Øye Gjerde og Arnfinn Nergaard. Norsk Oljemuseum har hatt ansvaret for organisering og gjennomføring av bokprosjektet.

Merkedager i mars 2019

Tegning av Vallø oljeraffineri. Illustrasjon fra boken Vallø oljeraffineri 1899-1924.

I mars er det 120 år siden et oljeraffineri ble etablert på Vallø utenfor Tønsberg. Oljeraffineriet var det første i Norge i større skala. Det er 90 år siden Fredrik Hagemann ble født. Det er 20 år siden Stureterminalen og oljerørledning fra Oseberg ble offisielt åpnet, og det er 15 år siden Ormen Lange-feltet ble godkjent utbygd.

Merkedager i februar 2019

I februar er det 45 år siden stortingsmelding om «Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn» ble lagt fram av regjeringen. Der er 20 år siden utbygging av Huldra-feltet ble godkjent. Det er 20 år siden første sekk med bioprotein ble produsert med naturgass fra Heidrun-feltet som råstoff.

Merkedager i januar 2019

I januar er det 50 år siden kongelig resolusjon om vitenskapelige undersøkelser på den norske kontinentalsokkelen. Det er 45 år siden riggen Transocean III havarerte. Det er 40 år siden Volvo-avtalen ble besluttet ikke gjennomført. Det er også 10 år siden produksjonsstart for feltene Rev og Yttergryta.