Nordsjødykkingens historie Nordsjødykkingens historie

Norsk Oljemuseum har arbeidet med et prosjekt for å forske i og formidle nordsjødykkingens historie. Prosjektet resulterte i en bok og en utstilling, begge med tittelen «Nordsjødykkerne».

9. mars 2004 behandlet Stortinget innstilling fra kommunalkomiteen om gransking av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen.

Stortinget vedtok da en kompensasjonsordning for dykkere som gjennom sitt arbeid før 1990 har blitt påført helseskade. Stortinget ga ved samme anledning Norsk Oljemuseum i Stavanger en rammebevilgning på 10 millioner kroner for å koordinere, prosjektere og iverksette:
– Etablering av en permanent eller vandrende utstilling, som dokumenterer og bevarer pionerdykkernes innsats.
– Utarbeiding av en beretning i form av en bok, som dokumenterer innsatsen til pionerdykkerne.
– Utarbeiding av diplom til pionerdykkerne som et verdig minne for den ærefulle innsatsen pionerdykkerne gjorde for landet.

Museets utstilling slik den sto fortalte bare fragmenter av dykkerhistorien, og det var derfor behov for å samle inn dokumentasjon og bearbeide materialet for å få kunnskap og oversikt over temaet. Helt siden åpningen i 1999 har oljemuseet vært opptatt av at dykkernes historie må tas vare på. Et dykkertreff med 70 deltakere høsten 1999 ga mange verdifulle kontakter samt en god del foto og kildemateriale.

Nordsjodykker
Nordsjødykker. Fotograf Jan Egil Pettersen

Blant annet tidligere dykker John Haugestad har bidratt med praktisk hjelp til scanning og registrering av foto. ABM-utvikling har gitt økonomisk støtte slik at dykkerfotoene nå er tilgjengelige på oljemuseets nettsider.

En ny dykkerutstilling ved oljemuseet åpnet i juni 2009. Den baserer seg både på genuine objekter fra dykkerhistorien og på det dokumentariske materiale som kom fram gjennom arbeidet med bokverket. Dette vil gjøre dykkerhistorien kjent for et bredt publikum og bidra til å gi ny innsikt og anerkjennelse til dykkingen som arbeidsfelt.

Både utstilling og bokprosjekt ble ferdig våren 2009.

Se også: Dykkerfoto og nettlenker om nordsjødykkingens historie