Norsk Oljemuseums årbok 2009 Norsk Oljemuseums årbok 2009

Artiklene ligger som PDF-filer
Last ned Adobe Reader her

2009

Innhold:

Finn E. Krogh: Nordsjødykkerne

Kristin Øye Gjerde og Helge Ryggvik:  Museet som samfunnsaktør i dykkerhistorien

Carl I. Hagen: Åpningstale Nordsjødykkerutstillingen

Geir Mossige Johannesen: Utstillingen «Nordsjødykkerne»

Trude Meland: Dokumentasjon av nordsjødykkingen

Lars Tonstad: Høsten som forandret Norge

Finn E. Krogh: Norsk Oljemuseum 10 år!

Bjørn Vidar Lerøen: Verden sett fra Kjeringholmen

Jubileumsutstillingen fra vegg til årbok

Årsmelding 2009

Givere til Norsk Oljemuseum i 2009