Norsk Oljemuseums årbok 2010 Norsk Oljemuseums årbok 2010

Artiklene ligger som PDF-filer
Last ned Adobe Reader her

2010

Innhold:

Finn E. Krogh: Annerledeslandet?

Geir Mossige Johannesen og Trude Meland: Oljeøkonomien på utstilling

Klaus Mohn og Eirik Wærness: Oljen i økonomien

Ivar Frønes: Rikdommens utfordring

Trude MelandJeg valgte verden

Finn E. Krogh og Trude Meland: Lansering av kulturminneplanen

Harald Tønnesen og Gunleiv Hadland: Petroleumskartet

Årsmelding 2010 Norsk Oljemuseum

Givere til Norsk Oljemuseum i 2010

Annonser