Norsk Oljemuseums årbok 2002 Norsk Oljemuseums årbok 2002

Artiklene ligger som PDF-filer
 

2002

Last ned Adobe Reader her

Innhold:
Finn E. Krogh: Landsverneplan for «oljeeventyret»

«Stavanger er stedet». Oljeby 1972-2002

Hans Kristian Erlandsen: Da Hans Olsen utfordret Standard Oil

Bente Madsen Bærheim: Stavanger Gassverk 1866-1963

Lars Anders Myhre: Naturgass – nye muligheter for verdiskaping

John Ove Lindøe: Snøhvit i nord. Et virkelighetens eventyr

Kristin Øye Gjerde: Fra pølsemaker til driftsjef

Kari Meek og Geir Mossige Johannesen: Mot et interaktivt museum

Finn E. Krogh: «Never mind»–  Et møte med oljepionerene Johannes Viste og Svein Paulsen

Årsmelding 2002