Norsk Oljemuseums årbok 2018 Norsk Oljemuseums årbok 2018
Artiklene er tilgjengelig som pdf-filer.
Forside oljemuseets årbok 2018.