Norsk Oljemuseums årbok 2017 Norsk Oljemuseums årbok 2017
Artikler fra årbok 2017 kan lastes ned

Artiklene er tilgjengelig som pdf-filer.
Last ned Adobe Reader

Innhold:

Finn E. Krogh:  Åpen, uavhengig og stolt.

Bjørn Kåre Bryn: Energifabrikken

Frode Leversund og Lisbet Kallevik: Norsk gass – en sprek 40-åring

Trude Meland: Sikkerheten utfordres

Kristin Øye Gjerde og Arnfinn Nergaard: Historien om «Norsk undervannsteknologi – best i verden»

Finn Harald Sandberg: Fra Mesopotamia til Mars

Anja W. Fremo: Nye grep for åpnere hus

Kristin Øye Gjerde og Anja W. Fremo: Klimautfordringen har en plass på Oljemuseet

Om forfatterne

Årsmelding for Norsk Oljemuseum 2017

Regnskap Norsk Oljemuseum 2017

Revisors beretning

Givere til Norsk Oljemuseum 2017

Annonser årbok 2017

Takk til våre sponsorer