Norsk Oljemuseums årbok 2007 Norsk Oljemuseums årbok 2007

Artiklene ligger som PDF-filer
Forside oljemuseets årbok 2007

Last ned Adobe Reader her

Innhold:
Finn E. Krogh: Frigg på plass-Statfjord neste!

Kristin Øye Gjerde: Frigg-gassfeltet som ble kulturminne

Trude Meland: Arbeidsliv og dagligliv på Frigg

Miles OglethorpeGass fra Frigg til britene- Naturgass erstatter kull

Trude Meland: SKULD-prosjektet

Harald TønnesenPlattformene på Frigg

Line Grønhaug
Fra Frigg til fremtiden

Geir Mossige Johannesen
: Frigg på museum

Gunleiv Hadland
Gjenstander fra Frigg

Årsmelding 2007