Norsk Oljemuseums årbok 2014 Norsk Oljemuseums årbok 2014

Artiklene er tilgjengelig som pdf-filer.
Last ned Adobe Reader her

Oljemuseets årbok for 2014 ble i juni 2015 sendt ut fra trykkeriet. Artiklene i årboken kan i sin helhet leses på nettet. 


Innhold:

Finn E. Krogh: 50 år med oljevirksomhet!

Trude Meland og Geir Mossige Johannesen: Jubileum og fornying

Gunnar Berge: Oljepuberteten

Hilmar Rommetvedt: Oljeleting nord for 62. breddegrad

Ine Fintland: Norsk olje- og gassarkiv – en samlet beskrivelse av petroleumsvirksomheten

Årsmelding 2014

Sponsorer 2014

Givere til Norsk Oljemuseum i 2014

Annonser 2014

2014