Norsk Oljemuseums årbok 2001 Norsk Oljemuseums årbok 2001

Artiklene ligger som PDF-filer
Last ned Adobe Reader her

Forside

Finn E. Krogh: «Stavanger er stedet» – oljeby 1972 – 2002

Ole Berrefjord og Sveinung Sletten: Petoro – fra energi til verdi

Stig Kvendseth: Ekofisk. Olje-Norges historie, nåtid og framtid

Per Blystad og Eric K. Mathiesen: Petroleumsressurser på Norsk sokkel

Geir Mossige Johannesen: Museet som teknologiklekkeri

Nils Gunnar Gundersen og Erling Steineger: Historien om «Drill Master»

Årsmelding