Norsk Oljemuseums årbok 2008 Norsk Oljemuseums årbok 2008

Artiklene ligger som PDF-filer
Last ned Adobe Reader her

2008

Innhold:

Finn E. Krogh: 2008 

Finn E. Krogh og Siv H. Stangeland Geoparken

Siri I. VinjePublikumsundersøkelsen 2008

Harald TønnesenKulturminneplan for petroleumsvirksomheten

Harald Tønnesen: Utvikling på norsk sokkel politiske føringer og teknologiske valg

Lars Aage Eldøy, Oddbjørn Farstad, Rolv Rørhus og Olav FureFørste norskbygde supplyskip til norsk reiarlag

Harald TønnesenBrødrene Hanssens Auto

Årsmelding 2008

Annonser 2008