Ny utstilling åpnet: «Klima for endring» Ny utstilling åpnet: «Klima for endring»
Publisert: 30. april 2019 Oppdatert: 25. juni 2019
Tirsdag 7. mai åpnet den nye utstillingen om energi- og klimautfordringene "Klima for endring" på Norsk Oljemuseum. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sto for åpningen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen åpnet utstillingen "Klima for endring" på oljemuseet 7. mai. (Foto: Jan Inge Haga)
Print Friendly, PDF & Email

Den nye utstillingen «Klima for endring» dreier seg om hvor avhengig verden er av energi og hvordan bruk av fossil energi påvirker klimaet.

Tilgang på energi har alltid endret samfunn. Det viser den nye utstillingen «Klima for endring». (Foto: Jan Inge Haga)

Utstillingen viser hvordan bruk av enorme mengder fossil energi bidrar til økt temperaturen på jorda, konsekvenser av klimaendringene og hvilke endringer vi som enkeltmennesker, næringsliv, nasjon og verdenssamfunn står overfor når temperaturøkningen skal stanses ved 1,5 maks 2 grader.  

Aktuell og oppdatert utstilling

–Vi har jobbet lenge og grundig med denne utstillingen og gleder oss derfor til å vise den til publikum. Klimautfordringene er nært knyttet til historien Norsk Oljemuseum er satt til å formidle – fortellingen om den norske petroleumsvirksomheten. Forbruk av fossile energikilder som olje og gass er en viktig årsak til økt CO2-nivå i atmosfæren og dermed til temperaturøkningen. Derfor er det viktig for Norsk Oljemuseum å ha en aktuell og oppdatert utstilling om temaet, sier utstillingsleder Anja W. Fremo. 

Utstillingen er realisert med støtte fra Equinor Morgendagens Helter og Olje- og energidepartementet. Norsk Oljemuseum har det redaksjonelle ansvaret for alt innhold i utstillingen.  

En varmere klode, slik det er illustrert i utstillingen «Klima for endring» (Foto: Jan Inge Haga)

Utstillingen introduseres slik: 

Vår verden, slik vi kjenner den, har utviklet seg i et klima som har vært stabilt i 10 000 år. 

Gjennom de siste 150 år har menneskers bruk av fossil energi ført til klimaendringer som rokker ved levevilkårene for mennesker, dyr og planter.  

For å stoppe klimaendringene må vi ruste oss for en energirevolusjon – og vi må alle være klare for store endringer. 

Museumsdirektør Finn E. Krogh og klima- og miljøminister Ola Elvestuen er klare til å åpne utstillingen «Klima for endring». (Foto: Jan Inge Haga)

Utstillingen og resten av Norsk Oljemuseum er omtalt og anmeldt i Museumsnytt.no. Les anmeldelsen her.

Fullt hus under åpningen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, Rannveig Stangeland fra Equinor og Bjørn Haugstad fra Olje og energidepartementet la alle vekt på hvor viktig diskusjonen er om hvordan vi møter klimaendringene vi står i og at diskusjon i enda større grad må føre til handling i årene som kommer.

Da Elvestuen tok runden i den nye utstillingen fikk han selv aha-opplevelser om hvor mye av det såkalte CO2-budsjettet som allerede er brukt opp og hvor få år vi kan fortsette å forbruke fossile energikilder som i dag før temperaturen på jorda stiger mer enn 2 grader.

Utstillingsleder Anja W. Fremo viser Ola Elvestuen rundt i utstillingen «Klima for endring». (Foto: Jan Inge Haga)

I tillegg avslørte klimakalkulatoren at klimaministeres klimaavtrykk er større enn gjennomsnittet for folk som bor i Norge. Selv om ministeren sykler i hverdagen, bidrar mange jobbreiser med fly til at han må svare for et større fotavtrykk enn gjennomsnittet.

Rannveig Stangeland, Thina Saltvedt og Siri Kalvik er med ulik innfallsvinkel opptatt av å finne løsninger på klimautforddringene. (Foto: Jan Inge Haga)
Fullt hus med opp mot 200 gjester når klimadebatten dro i gang etter utstillingsåpningen. (Foto: Jan Inge Haga)

Klimadebatt med ungt perspektiv

80 prosent av de enorme mengdene energi verden bruker, kommer fra fossile energikilder som kull, olje og gass. Energi er helt nødvendig for alt vi gjør i et moderne samfunn. Men forbruket av fossile energikilder har ført til klimaendringer som vi nå ser konsekvenser av over hele verden. Det trengs et klima for endring, men er vi villige til å ta konsekvensene av endring selv? 

I samarbeid med Kåkå, Kverulantkatedralen gikk debatten om de utfordringene klimaendringene setter oss overfor umiddelbart etter utstillingsåpningen.

Debatten satte den siste tidens globale ungdomsopprør i fokus, hvor titusenvis av ungdommer har gått til klimastreik med krav om handling. Opprøret har med all tydelighet vist at ungdommene ikke er tilfreds. De ansvarlige politikerne må gjøre mer, og de må gjøre det nå. Politikere og beslutningstakere i næringslivet må forberede verden på at det er nødvendig med store endringer for individ og samfunn, dersom klimamålene skal nås.  

Er det et klima for endring? Spørsmålet stilte debattleder Hilde Sandvik til panelet; Gaute Eiterjord, Hulda Holtvedt, Mari Hasle Einang, Thina Saltvedt, Rannveig Stangeland og Ola Elvestuen (Foto: Jan Inge Haga)

Deltakere: 
– Ola Elvestuen, klima- og miljøminister (V) 
– Thina Saltvedt, seniorrådgiver i bærekraftig finans, Nordea 
– Rannveig Stangeland, vice president utvikling og produksjon, Equinor 
– Teresa Grøtan, forfatter 
– Gaute Eiterjord, Natur og ungdom 
– Mari Hasle Einang, Changemaker 
– Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom 

Debattleder Hilde Sandvik intervjuet forfatter av boken «Før øya synker» Teresa Grøtan. (Foto: Jan Inge Haga)

Hilde Sandvik, journalist, forfatter og redaktør for det nordiske nettstedet broen.xyz hadde god styring på debatten hvor unge miljøaktivister fikk mulighet til å gi sine tydelige beskjeder til ansvarlige politikere og næringslivsledere.