Museet byr på digital klima- og historieundervisning Museet byr på digital klima- og historieundervisning
Publisert: 30. april 2020 Oppdatert: 4. mai 2020
Lærere og elever, vær så god: Oljemuseet gir dere digitale undervisningsopplegg om klimaendringer og historiske hendelser.
Fra klimautstillingen på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum
"Klima for endring" - en utstilling om energi og klimaendringer på Norsk Oljemuseum. Foto Shadé B. Martins Norsk Oljemuseum
Print Friendly, PDF & Email

Det er vanskelig for skoleelever å komme til museet om dagen, så derfor kan museet komme til elevene. Museumspedagoger på Norsk Oljemuseum har laget et undervisningsopplegg om klimaendringer.

Klimaundervisning i fem sesjoner

Kunnskap om og forståelse av klima, miljø, energi og bærekraftig samfunn står sentralt både i naturfag og samfunnsfag. I undervisningsopplegget, som du finner her på museet hjemmeside, får elevene innsikt i sentrale begreper knyttet til global oppvarming og klimaendringer. Undervisningen er heldigital med filmer og oppgave tilpasset elever fra 7. trinn.

FNs bærekraftsmål. Illustrasjon: FN
FNs bærekraftsmål. Illustrasjon: FN

Drivhuseffekten, forståelsen av CO2-budsjettet, energi og energihistorie, FNs bærekraftsmål og sammenhengen mellom folkevekst og klimaendringer har hver sin sesjon. Sesjonene kan utgjøre et helhetlig undervisningsopplegg eller brukes hver for seg etter den enkelte lærer og klasses behov.

Undervisningsopplegget finner du her.

Lær om historiske hendelser

Elever på videregående håper vi kan ha god nytte av museets digitale undervisningsopplegg knyttet til historiske hendelser. Oljehistorien er på mange måter parallell med Norges historie. Petroleumsnæringen har preget politikk, økonomi og samfunn gjennom mer enn 50 år.

Kielland-ulykken og Troll-plattformen

Her får elever, og alle andre interesserte, et godt innblikk i viktige og svært ulike begivenheter i norsk historie. Alexander L. Kielland-ulykken som krevde 123 menneskelig i 1980, er landets verste industriulykke og satte sitt preg på familier, samfunn og næringen for all ettertid. Den teknologiske bragden det var å bygge og få på plass Troll-plattformen, det høyeste byggverket i verden som er flyttet på, i 1995, har på helt andre måter påvirket utviklingen i industrien og landet.

Undervisningsopplegget finner du her.

Så til alle lærere og elever; vær så god! Vi håper undervisningsoppleggene kan bli nyttige for dere.