1,5 millioner til ny energi- og klimautstilling 1,5 millioner til ny energi- og klimautstilling
Publisert: 10. desember 2018 Oppdatert: 10. desember 2018
Olje- og energidepartementet sørger for en ekstrabevilgning til Norsk Oljemuseum på 1,5 millioner kroner neste år. Det sikrer realiseringen av den nye energi- og klimautstillingen på museet.
Global oppvarming, slik NASA-bilder illustrerer problemet. Foto: NASA
Print Friendly, PDF & Email

Den nye utstillingen om energi- og klimautfordringen kan nå realiseres på Norsk Oljemuseum. Det er klart etter at museet har mottatt meldingen om at Olje- og energidepartementet bidrar med 1,5 millioner kroner til utstillingen.

-Bidrag til økt kunnskap

Olje og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Foto: OED

-En hovedutfordring for verden i dag er å få ned klimautslippene og samtidig møte et økende energibehov for en voksende befolkning. At Norsk Oljemuseum har en oppdatert, engasjerende og troverdig utstilling om dette temaet er positivt, og nært knyttet til historien oljemuseet er satt til å formidle. Jeg håper utstillingen vil gi både unge og voksne uten spesielle forkunnskaper økt kunnskap og interesse om disse viktige spørsmålene, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) i en pressemelding fra departementet.

Utstillingen, som skal åpne våren 2019, vil ta for seg menneskenes energihistorie, klimautfordringene vi nå står i som følge av menneskelig aktivitet i form av blant annet bruk av enorme mengder fossil energi. Utstillingen skal også peke på mulige løsninger som kan bidra til å redusere utslipp og dermed global oppvarming.

-Støtten er en forutsetning

Equinor er også en viktig bidragsyter til å realisere utstillingen gjennom samarbeidsavtalen mellom Norsk Oljemuseum og Equinor.

-Støtten fra Olje- og energidepartementet og Equinor er en forutsetning for å kunne fornye denne viktige utstillingen. Vi er derfor svært glad for bidragene. De gjør det mulig for oss å lage den utstillingen vi mener formidler energihistorien og klimautfordringene på en tankevekkende og engasjerende måte for våre gjester, sier direktør ved museet, Finn E. Krogh.

Den nye energi- og klimautstillingen skal erstatte dagens utstilling om samme tema. Arbeidet er godt i gang og utstillingen skal etter planen åpne våren 2019.