Stikkordarkiv: Merkedager

Merkedager i september 2018

I september er det 25 år siden produksjonsstart for Brage. Det er også 15 år siden Grane-feltet med Grane oljerør og Grane gassrør startet opp.

Merkedager i august 2018

I august er det 40 år siden den norske rørledningen fra Frigg til St. Fergus startet opp. Det er også 40 år siden «røykestreiken» på Statfjord A. Det er 25 år siden produksjonsstart for Sleipner Øst. Det er 20 år siden produksjonsslutt for feltene Tommeliten Gamma, Edda, Cod, Vest-Ekofisk og Albuskjell.

Merkedager i oktober 2018

I oktober er det 30 år siden produksjonsstart for Øst Frigg og Tommeliten. Det er 25 år siden produksjonsstart for Draugen. Det er 20 år siden Franpipe-rørledningen ble tatt i bruk, og 20 år siden produksjonsstart for Gullfaks Sør.

Merkedager i juli 2018

Gullfaks A plattform-modell i oljemuseet foto Fredrik Ringe

I juli er det 30 år siden Piper Alpha ulykken på britisk sektor i Nordsjøen, det er 20 år siden rørledningssystemet Franpipe ble tatt i bruk, det er 40 år siden pressemelding om funn av Gullfaks ble sendt ut.

Merkedager i juni 2018

I juni er det 55 år siden lov om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster trådte i kraft. Det er 50 år siden funnet av Cod-feltet. Det er 45 år siden helikopterulykke på Ekofiskfeltet, 40 år siden produksjonsstart for Tor, 37 år siden godkjenning av Statpipe og Kårstø samt 5 år siden Aasta Hansteen ble godkjent for utbygging.

Merkedager i mai 2018

I mai er det 40 år siden Volvo-avtalen ble inngått. Det er 25 år siden produksjonen ble stanset på Nordøst-Frigg-feltet, 25 år siden Embla produksjonsstart og 10 år siden Yttergryta ble godkjent for utbygging.

Merkedager i april 2018

Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM

I april er det 20 år siden grunnsteinen ble nedlagt for museumsbygget til Norsk Oljemuseum. Det er 60 år siden Genevekonvensjonen om kontinentalsokkelen ble vedtatt. Det er 10 år siden Morvin-feltet ble godkjent utbygd. Det er 35 år siden Helgelandsbase etablert. Det er også 100 år siden Norsk Vacuum Oil Company avholdt konstituerende generalforsamling i Kristiania.

Merkedager i mars 2018

Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.

I mars er det 20 år siden Troll oljerør II ble godkjent utbygd. Det er 53 år siden avtale ble inngått mellom Norge og Storbritannia om delelinje i Nordsjøen. Det er 5 år siden produksjonsstart for feltene Hyme og Skuld.

Merkedager i februar 2018

Maersk Giant på Ymefeltet. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

I februar er det 60 år siden brev fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) der det fastslås at det ikke er olje på norsk sokkel. Det er 50 år siden leteboring startet, som førte til funn av Cod-feltet. Cod var det andre oljefunnet på norsk sokkel.

Merkedager i januar 2018

I januar er det 25 år siden Mime-feltet hadde produksjonsstart. Det er 40 år siden Olje- og energidepartementet ble opprettet. Det er 45 år siden Norpipe- avtalen for salg av Ekofisk-gass ble inngått. Dette var første avtale om salg av gass fra norsk sektor.